in Inne

Startup School 2008: dost?pne wideo

David Heinemeier Hansson, Marc Andreessen, Paul Graham i Jeff Bezos. To tylko niektórzy mówcy konferencji Startup School, która odby?a si? 19 kwietnia 2008 na Stanford University (USA). Bezp?atna konferencja zosta?a zorganizowana dla hakerów (w znaczeniu: haker – wybitny programista) zainteresowanych za?o?eniem w?asnych firm. W sieci dost?pne s? ju? dla wszystkich nagrania wideo i slajdy z prezentacji.

Link