in Programowanie

Visual Studio Code 1.7

Visual Studio Code

Microsoft udost?pni? now? wersj? 1.7 w?asnego bezp?atnego edytora dla programistów Visual Studio Code.

Edytor wspiera JavaScript, TypeScript i Node.js, jak równie? dzi?ki wtyczkom m.in. C++, C#, Python, PHP, GO. Program jest dost?pny dla Windows, Linux i macOS.

Visual Studio Code [najnowszy build v.1.7.2]