in Mapy my?li

Kwietniowe webinary MindManager

Ju? w kwietniu dwa bezp?atne webinary na ?ywo o programie MindManager:

  • ?roda 5 kwietnia 2017 17:00 (czas trwania: 1 godzina)

    ISO-compliant risk and opportunity management with MindManager (ISO 9001:2015 and ISO 31000) [rejestracja]
    Dr. Gruber z Gruber Partner zaprezentuje informacje o zarz?dzaniu ryzykiem i szansami nie tylko przez zarz?d firmy, ale w ramach ca?ego przedsi?biorstwa. 

  • Czwartek 20 kwietnia 2017 11:00 (czas trwania: 1 godzina)

    Visualise and manage projects and knowledge with MindManager Enterprise and Microsoft SharePoint [rejestracja]
    Przegl?d zalet integracji MindManager Enterprise z Microsoft Sharepoint w kontek?cie projektw i aktywno?ci zwi?zanych z zarz?dzaniem wiedz? w organizacjach.