XML Documentation Comments Guide

Poradnik dla tworz?cych XML Documentation Comments stworzony przez firm? Dynasity. Jego odbiorcami s? osoby pracuj?ce z Microsoft Visual Studio (kompilatory C# i Visual Basic), Sandcastle i NDoc. Wersja poradnika 1.1.0 z dnia 15.08.2007, dost?pna w formacie PDF, HTML Help i HTML Help2 (wszystkie formaty zawarte w archiwum .EXE).

Do pobrania: The XML Documentation Comments Guide (via Daily Grind)