Microsoft Help Compilers

Kompilatory plików pomocy są niezbędne do wygenerowania pliku pomocy. Twórcą bezpłatnych kompilatorów jest firma Microsoft. Używając Help & Manual należy pobrać i zainstalować dwa poniższe kompilatory, oddzielnie dla formatu wyjściowego HLP i CHM (HTML Help):

Microsoft HTML Help Workshop (kompilator dla plików .CHM)
Strona pobierania HTML Help Workshop (strona na serwerze Microsoft.com)

Microsoft Winhelp compiler (kompilator dla plików .HLP)
32-bitowy Winhelp compiler „HCWSETUP.EXE” 4.03 (1.52 MB – pobieranie z serwera FTP Microsoft)

plsqldoc dla PL/SQL Developer

Dokumentację HTML funkcji, procedur, pakietów, typów, tabel i widoków łatwo uzyskać za pomocą wtyczki plsqldoc. Tekst dokumentacji zostaje pobrany z definicji i komentarzy w kodzie źródłowym, podobnie jak dzieje się w przypadku Javadoc dla języka programowania Java. Wtyczka wymaga PL/SQL Developer w wersji co najmniej 5.1.2.

Do pobrania: plsqldoc.zip (wersja 1.2.0 – 990 KB)

Active Query Builder dla PL/SQL Developer

Programista PL/SQL Developer planujący korzystanie z unii (union), zagnieżdżonych połączeń (joins) i pod-zapytań (sub-queries) powinien zastąpić standardowy moduł Query Builder wtyczką o nazwie Active Query Builder. Wtyczka oparta jest na komponencie firmy Active Database i wymaga PL/SQL Developera w co najmniej wersji 7.0.0.

Do pobrania: ActiveQueryBuilder.zip (wersja 1.0.0 – 950 KB)