w kategorii Dokumentacje

Microsoft Help Compilers

Kompilatory plików pomocy są niezbędne do wygenerowania pliku pomocy. Twórcą bezpłatnych kompilatorów jest firma Microsoft. Używając Help & Manual należy pobrać i zainstalować dwa poniższe kompilatory, oddzielnie dla formatu wyjściowego HLP i CHM (HTML Help):

Microsoft HTML Help Workshop (kompilator dla plików .CHM)
Strona pobierania HTML Help Workshop (strona na serwerze Microsoft.com)

Microsoft Winhelp compiler (kompilator dla plików .HLP)
32-bitowy Winhelp compiler „HCWSETUP.EXE” 4.03 (1.52 MB – pobieranie z serwera FTP Microsoft)