Easy SQL Scripter

Easy SQL ScripterBaza danych: MS SQL Server. Przeznaczenie: narzędzie do tworzenia skryptów. Skrypty do schematu bazy i filtrowania danych.

Program działa według scenariusza: wybór bazy danych -> filtrowanie obiektów -> filtrowanie danych -> podgląd skryptu -> generowanie skryptu -> sprawdzenie -> zapis.

Skrypty tworzone przez program mają postać instrukcji Transact SQL. Można używać znaków zastępczych. Dodatkowo program samodzielnie wychwytuje zależności pomiędzy obiektami.

Do pobrania (freeware): Easy SQL Scripter (instalator .msi, 5 MB)

Wymagania: Windows Vista/2003/2000/XP; .Net Framework 2.0; MS SQL Server 2005, 2000, SQL Express i MSDE; 512 MB RAM i 10 MB wolnego miejsca na dysku.

Edytor plików CSV

Killink CSVZa 27 USD (około 80 zł) można posiadać specjalizowany edytor plików CSV: Killink CSV (White Peak Software Inc). Edytor udostępnia widok tabelaryczny pliku CSV, pracuje z wieloma plikami w tym samym czasie, wspiera każdy typ pliku z danymi rozdzielonymi znakami (nie tylko przecinkiem lub tabulacją), udostępnia opcje drukowania, wbudowany eksplorator plików i listę najczęściej otwieranych plików oraz pracuje na wielu wersjach Windows (od 98 do Visty).

Pobieranie (ze strony producenta): wersja testowa | dokumentacja on-line

Robot Lego NXT i C#

Turniej sumo robotów wzbudził największe emocje na odbywającym się w Poznaniu w połowie kwietnia 2007 roku Festiwalu cybAIRbot 2007. Festiwal był połączeniem wystawy robotów (amatorskich i profesjonalnych), firm i instytucji związanych z robotyką (biznesowych i edukacyjnych) oraz turnieju sumo robotów.

Na jednym ze stoisk zaprezentowane zostało Lego MindStorms (nazywane również Lego NXT od nazwy kontrolera) będące zestawem do samodzielnego tworzenia prostych robotów. Bardzo ciekawa zabawka, którą można samodzielnie programować. Z czego można wnioskować, że nie jest to typowa zabawka dla dzieci. A wydaje się nawet, że to rodzice dzieci będą mieli większą frajdę z zabawy Lego NXT.

Tym bardziej, że serwis The Code Project opublikował właśnie artykuł Pierre Poliakoffa opisujący, w jaki sposób komunikować się z Lego NXT za pomocą Bluetooth i języka programowania C# (wraz z przykładowym programem i kodem źródłowym).

Konstruktorzy robotów, do dzieła!

Link

Zobacz również:
Narzędzia programistyczne do programowania Lego NXT
Strona główna Lego MindStorm

Integracja pomocy on-line z Visual Basic

HTML Help i Visual BasicNajlepsze źródło informacji w jaki sposób integrować Visual Basica i pomoc on-line znajduje się na stronie www.help-info.de prowadzonej przez Ulricha Kulle. Szczególnie pomocne w zakresie współpracy HTML Help z VB, począwszy od wersji VB 6 do VB .NET oraz Visual Basic for Applications. Serwis jest dostępny w języku angielskim i niemieckim.

Wybrane dokumenty (autor: Ulrich Kulle):
Help for controls with VB .NET
How to controls with VB.NET
Online help and VBA
HTML Help API for VBA, VB6 and VB2003

Wszystko o plikach pomocy w Delphi

Pliki pomocy w DelphiJak zintegrować plik pomocy z aplikacją napisaną w Delphi? Na to pytanie odpowiada podręcznik przygotowany przez Alexandra Halsera, twórcę programu Help & Manual. W środku znajdują się informacje o wszystkich aspektach integracji aplikacji z plikiem pomocy oraz przykładowe aplikacje demo (w wersji skompilowanej i w postaci kodu źródłowego).

Do pobrania: Wszystko o plikach pomocy w Delphi (podręcznik w jęz. angielskim; 540 kb ZIP).

EC Software Help Suite

EC Software Help SuiteDobre powiązanie pliku pomocy z oprogramowaniem jest ważne ze względu na co najmniej dwa powody. Pierwszy, dobra pomoc pozwala użytkownikowi samodzielnie rozwiązywać swoje problemy w pracy z programem. Drugi, samodzielność użytkownika oznacza dla twórcy aplikacji mniejsze nakłady na pomoc techniczną, co oznacza jednocześnie mniejsze koszty wytworzenia programu.

Między innymi dlatego twórca Help & Manual udostępnił w formie freeware zestaw komponentów do integracji aplikacji z Help & Manual. Komponenty są dostępne dla programistów piszących w Borland Delphi i C++ Builder wraz z pełnym kodem źródłowym. Można ich używać w Delphi 3, 4, 5, 6, 7, 2005 i 2006 oraz C++ Builder 5 i 6.

W zestawie znajdują się 4 komponenty:

  • TWhatThis – automatyzuje pomoc typu „Co to jest?” oraz dostarcza pomoc kontekstową trybie podobnym do MS Worda.
  • THelpRouter – udostępnia łącze do HTML Help bez konieczności dodatkowego kodowania. Zarządza translacją wywołań pliku pomocy i pomocy kontekstowej poprzez dynamiczną obsługę plików HLP i HTML Help.
  • THelpContextMap – przechowuje w skompresowanej formie numery pomocy kontekstowej i ich powiązanie z nagłówkami pomocy.
  • TTrainingCard – ułatwia implementację kart treningowych Winhelp. Wykorzystanie kart można zobaczyć zapoznając się z działaniem programu do zrzutów ekranu TNT.

Do pobrania: EC Software Help Suite (ehs.zip, 1.01 MB) wersja 1.7, zawiera wszystkie komponenty z pełnym kodem źródłowym i skompilowany program demo