w kategorii Programowanie

PL/SQL Developer: nowa wersja 7.1

Prawdopodobnie najlepsze IDE dla programistów PL/SQL jest teraz dostępne w nowej wersji 7.1. Najważniejsze zmiany w programie PL/SQL Developer obejmują:

Wsparcie dla Unicode w edytorze PL/SQL, edytorze SQL i definicjach obiektów

* kliknij na obrazek, aby powiększyć

Teraz edytory SQL i PL/SQL wspierają Unicode co oznacza, że można pisać programy i zapytania zawierające znaki Unicode. Można również używać znaków Unicode w definicjach obiektów takich jak tabele, czy widoki.

Code folding (zwijanie/ukrywanie kodu)
Edytor PL/SQL umożliwia w nowej wersji zwijanie/ukrywanie części kodu. Jest to rozwiązanie, które pomaga programiście ukryć kod, którym nie jest aktualnie zainteresowany. Lub patrząc z innej strony skupić się na tej części kodu, nad którym aktualnie pracuje. Funkcja daje generalnie większy przegląd kompleksowych (dużych) programów PL/SQL i ułatwia identyfikację struktury kodu.

Dzielenie na części okna edytora
Edytor PL/SQL Developer posiada nową funkcję, która umożliwia podział ekranu na 2 (dwie) części. Dzięki temu programista może w jednej chwili przeglądać lub edytować dwie powiązane ze sobą części kodu tego samego programu.

SQL Exporter
Do dostępnych wcześniej opcji eksportu w formacie CSV, XML, HTML doszła możliwość eksportu wyników zapytań w formacie pliku SQL. Plik zawiera również instrukcje insert dla wybranych rekordów.

Nowe preferencje edytora

  • Przerwa pomiędzy liniami – wyświetla linie kodu w edytorze PL/SQL i SQL z 1, 5 i 10 dodatkowymi liniami przerwy lub tylko bieżący numer linii.
  • Pokaż status linii – wyświetla status linii na marginesie edytora: kolor żółty = zmieniona, zielony = nowa.
  • Zawijanie linii – zawija długie linie kodu przekraczające prawy margines.
  • Dostępne ukrywanie kodu – pozwala lub zabrania ukrywania kodu PL/SQL.

Inne rozszerzenia

  • Text Importer posiada skrypty: inicjujący i finalizujący.
  • Menu „Edit > Show Special Characters” pozwala pokazać znaki tabulacji, spacji i końca linii.
  • Komenda SPOOL z Command Windows wspiera opcje [APPEND|REPLACE].
  • System pomocy zgodny z HTML Help for Windows Vista.
  • Zarządzanie licencjami zmienione w tryb pojedynczej rejestracji („Help -> Register”).
  • Dodana opcja „Show gutter” w oknie SQL oraz menu popup.

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer na hanze.pl