Diskeeper 2007: nowa kompilacja (11.0.709)

DiskeeperNowa kompilacja Diskeeper 2007 nie zawiera poprawek błędów, stąd nie jest zalecana natychmiastowa instalacja. Kompilacja jest krokiem do uzyskania przez program Diskeeper certyfikatu dla Windows Vista i Windows Server 2003.

Zmiany w programie:
1. Od nowej kompilacji silnik defragmentacji uruchamiany w trakcie startu systemu („boot time”) znajduje się w katalogu instalacyjnym programu, zamiast w katalogu systemowym (wymaganie systemu Vista).
2. Jeśli Diskeeper jest instalowany na zdalnych komputerach poprzez sieć komputerową (np. przy użyciu Diskeeper Administrator/Active Directory/SMS) dowolny użytkownik uruchamiający program po raz pierwszy zobaczy skrótową konfigurację interfejsu użytkownika Diskeeper.

Każdy użytkownik Diskeeper 2007 może pobrać najnowszą kompilację za pomocą narzędzia dołączonego do programu.

Zobacz również:
Strona programu Diskeeper

Zmiany w PL/SQL Developer 7.1.1

PL/SQL Developer 7.1.1Producent programu PL/SQL Developer udostępnił nową, małą wersję programu o numerze 7.1.1. Nowa wersja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników
posiadających wersję bazową 7.1 lub wykupiony Annual Service Contract.

Zmiany w programie są następujące:

  • Wydruk może być ograniczony do pierwszych 10 tys. znaków
  • Klawisze numeryczne mogą nie działać w edytorze, jeśli funkcja klawiszy bookmark jest niezdefiniowana
  • Można wyłączyć drukowanie numerów linii
  • Niektóre znaki mogą być przycięte w edytorze w przypadku najmniejszej rozmiaru fontów
  • AutoReplace wspiera szablony (pod prawym klawiszem mysz w edytorze AutoReplace
  • Dodany: klawisz Edytor: AutoReplace
  • Naprawiono błąd pamięci w edytorze PL/SQL Developer pojawiający się w przypadku podświetlenia zmiennych dla długich bloków komentarzy
  • Dodano preferencje dla znaków specjalnych
  • Naprawiono błąd uruchamiania PL/SQL Developer

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer