w kategorii Programowanie

Zmiany w PL/SQL Developer 7.1.1

PL/SQL Developer 7.1.1Producent programu PL/SQL Developer udostępnił nową, małą wersję programu o numerze 7.1.1. Nowa wersja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników
posiadających wersję bazową 7.1 lub wykupiony Annual Service Contract.

Zmiany w programie są następujące:

  • Wydruk może być ograniczony do pierwszych 10 tys. znaków
  • Klawisze numeryczne mogą nie działać w edytorze, jeśli funkcja klawiszy bookmark jest niezdefiniowana
  • Można wyłączyć drukowanie numerów linii
  • Niektóre znaki mogą być przycięte w edytorze w przypadku najmniejszej rozmiaru fontów
  • AutoReplace wspiera szablony (pod prawym klawiszem mysz w edytorze AutoReplace
  • Dodany: klawisz Edytor: AutoReplace
  • Naprawiono błąd pamięci w edytorze PL/SQL Developer pojawiający się w przypadku podświetlenia zmiennych dla długich bloków komentarzy
  • Dodano preferencje dla znaków specjalnych
  • Naprawiono błąd uruchamiania PL/SQL Developer

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer