Jython 2.2

Jython 2.2Jython, czyli oparta na Java’ie implementacja języka Python jest rozwijana od sześciu lat. Właśnie udostępniono jej najnowszą wersję o numerze 2.2. Oparta jest na Java 6 i Python 2.2.

Jython składa się z kompilatora przetwarzającego kod źródłowy Python do bytecode Java. Otrzymany bytecode może być uruchamiany bezpośrednio na JVM. W skład pakietu wchodzą jeszcze biblioteki używane przy kompilacji do bytecode Java oraz dodatkowe elementy pozwalające na odwoływanie się do klas Javy w poziomu Jython.

Jython Project (via Artima Developer)

Help & Manual 4.31

Help & ManualDla wszystkich użytkowników Help & Manual w wersji 4.xx dostępna jest bezpłatnie nowa wersja 4.31. Poważnych zmian nie ma zbyt wiele, natomiast dużo jest poprawek błędów raportowanych przez użytkowników i występujących w specyficznych konfiguracjach i sytuacjach. Zalecane przez producenta jest zainstalowanie niniejszej aktualizacji.

Krótka lista nowych cech programu H&M 4.31:

  • Tabele pozwalają na dodanie znaku następnej strony wewnątrz wiersza tabeli.
  • Zaktualizowany silnik PDF z ulepszonym wbudowywaniem fontów.
  • Nowe opcje dla spisu treści HTML Help.
  • Ulepszony import i eksport CHM dla języków azjatyckich i innych.
  • Nowy Kreator Delphi dla Delphi for Win32.
  • Synchronizator Projektów pozostawia moduły podrzędne bez zmian.
  • Ulepszone indeksowanie po słowach kluczowych dla wielu języków.
  • Nowy meta tag zmienna topic ID dla pomocy opartej na przeglądarce.
  • Łączenie importowanych zmiennych z listą aktualnych zmiennych.
  • Wiele mniejszych zmian i poprawek błędów.

Pełny opis nowych funkcji i poprawek na stronie producenta: New features in version 4.31

Do pobrania – wersja 4.31, build 1243 (03.08.2007): hmsetup.exe (wielkość pliku 28 MB)

Czego używa Web Deweloper?

Elmer Thomas współwłaściciel firmy ATL Innovations, Inc. tworzącej rozwiązania webowe i oprogramowanie komputerowe przedstawił na blogu narzędzia, których używa na co dzień w pracy. Oto skrócona lista narzędzi:

Essential Tools for Web Developers by Elmer Thomas (via The Daily Grind)

Grupa użytkowników MindManager na Ning.com

Grupa użytkowników MindManager powstała na platformie Ning.com (dla przypomnienia, jest to platforma do tworzenia własnych serwisów społeczniościowych). W skład grupy wchodzą użytkownicy MindManagera z różnych stron świata oraz grupa pracowników firmy MindJet, producenta programu. Grupa pozwala w prosty sposób wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi entuzjastami map myśli, przeglądać szablony i przypadki użycia map myśli, oglądać video związane z mapami myśli itd. Oczywiście w każdej chwili zwolennik map myśli może dołączyć do grupy.

Grupa MindManager Users

Zobacz również:
Strona programu MindManager

Enterprise Architect 7 build 815

Enterprise ArchitectNowa kompilacja programu Enterprise Architect jest dostępna do pobrania i instalacji. Została oznaczona numerem 7.0 build 815 i zawiera nowe funkcje oraz poprawki błędów.

Lista zmian (w jęz. angielskim):
=== Zmiany/Rozszerzenia ===
* Added support for round-tripping alternate-images using XMI 1.1 and XMI 2.1 during XMI Export/Import and Batch XMI Export/Import
* Added support for importing the attribute „mixed” on complexTypes and multiplicity on associations to modelGroups from XML Schema
* Added capability to save a project reference that defines what to open in the model.
* Added Model Patterns Task Page to provide support for using UML Patterns defined in MDG Technologies.
* Added capability of showing searches run from a hyperlink to the output window.
* Added support for batch export of 'Rational Rose/Unisys UML 1.3′.

=== Poprawki ===
* Sequence message validation to allow messages within scope after delete messages.
* Usability of self messages just loaded or created on a sequence diagram.
* XMI 2.1 export of operation pre/post-conditions.
* XMI 1.2 generation of stereotypes
* XMI import of very large files.
* XMI round trip of tagged values start and ending with pair of chevrons.
* Rendering of thick collaboration borders to metafiles.
* Result of canceling a diagram save.
* Selection of text in internal source editor.
* Undo behavior for new and removed connectors.
* Result of not saving a diagram after objects are added.
* Sizing of objects with an alternate image.
* Import of XSD and WSDL containing comments.
* Sort order of diagrams generated under elements in rtf generation.
* Behavior of file types when saving a diagram as an image.
* Drawing of names for composite elements with an alternate image.
* Loading of multiple sets of templates from a file based MDG technology.
* Profiles extending Forks and Joins.
* Handling of code and transform templates containing unicode characters.
* Saving of diagram at very low zoom level.
* Adjusting of tree sorting.
* DDL generation for SQL Server 2005.
* Propagation of column datatypes changes to indexes.
* Merge of tagged values when applying a UML Pattern.

=== Inne zmiany ===
* Changed behavior to allow double click on non-selectable elements.
* Corrected diagram attribute/operation visibility on Oracle repositories with German and Spanish regional settings.
* Corrected missing security permissions on Oracle repositories with German and Spanish regional settings.
* Resolved issue where tablespace not displayed on table properties dialog.
* Corrected behavior with calls to deprecated methods in the Automation Interface to prevent issues with loading MDG Technologies via Addin.
* Changed behavior with applying stereotypes to prevent redundant error messages being displayed.
* Fixed drawing issue when the Toolbox and Taskpanes are docked together in a floating window.

Do pobrania Enterprise Architect 7.0 build 815:
Dla zarejestrowanych użytkowników

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Prezentacja EA

PL/SQL Developer 7.1.2

PL/SQL DeveloperNowa wersja programu PL/SQL Developer oznaczona została numerem 7.1.2 i zawiera przede wszystkim poprawki błędów. Na przykład, naprawiono podświetlanie błędów w Command Window i obsługę znaków Unicode we Views. Pełna lista poprawek na stronie producenta programu.

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer