in Programowanie

PL/SQL Developer 7.1.2

PL/SQL DeveloperNowa wersja programu PL/SQL Developer oznaczona została numerem 7.1.2 i zawiera przede wszystkim poprawki błędów. Na przykład, naprawiono podświetlanie błędów w Command Window i obsługę znaków Unicode we Views. Pełna lista poprawek na stronie producenta programu.

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer