Poprzednie wersje programów

Serwis OldApps.com umożliwia pobranie poprzednich wersji programów komputerowych. Na przykład: Internet Explorer, Opera, Aida32, DirectX, Java Runtime, VMWare, czy Macromedia Flash Player.

Po co? Choćby dlatego, że najnowsza wersja programu nie działa u klienta zgodnie z oczekiwaniami. Albo potrzebujemy programu dla „starszego” komputera, a na stronie producenta nie ma starszych wersji.

OldApps.com (via Lifehacker)

MindManager: znikające ikonki w MS Office

Czasami po instalacji programu MindManager nie pojawiają się w programach pakietu MS Office ikonki umożliwiające wymianę danych. Problem może być spowodowany przez błędy w trakcie instalacji leżące po stronie Windows lub innego oprogramowania, na przykład oprogramowania antywirusowego.

Rozwiązanie nr 1 – reinstalacja w trybie Repair

Najprostszym sposobem naprawy jest przeinstalowanie programu MindManager w trybie Repair (Naprawy). Niezbędne jest posiadanie programu instalacyjnego MindManager dostępnego na płycie CD lub pobranego z internetu. W tym trybie program jeszcze raz zarejestruje pliki .DLL, podmieni uszkodzone i brakujące pliki oraz generalnie przywróci prawidłowy obraz instalacji.

Przed reinstalacją należy zamknąć MindManagera, wszystkie programy MS Office i MS Internet Explorer.

UWAGA: Na początku należy zabezpieczyć klucz licencyjny (dostępny w menu Help -> About). W niektórych przypadkach niezbędne będzie ponowne wprowadzenie klucza do programu.

 1. Otworzyć Panel Sterowania w Windows (dla XP: Start -> Ustawienia ->
  Panel sterowania).
 2. Dwukrotnie kliknąć na Dodaj/Usuń Programy.
 3. Znaleźć MindJet MindManager na liście programów.
 4. Wybrać opcję Zmień (Change).
 5. Kliknąć Next i wybrać opcję Repair (Naprawa). Naciskać Next dopóki
  nie pojawi się Install, po czym wybrać tę opcję.
 6. Proces reinstalacji potrwa kilka minut.
 7. Nacisnąć Finish, aby zakończyć.

Po ponownym uruchomieniu MindManager opcje programu mogą być zresetowane i biblioteki ponownie załadowane. To jest normalny objaw.

Rozwiązanie nr 2 – rejestracja plików .DLL

Jeśli rozwiązanie nr 1 nie pomogło, trzeba spróbować ręcznie zarejestrować pliki .DLL. Na początek należy zamknąć MindManager i programy MS Office.

 1. Wybrać Start -> Uruchom w menu Windows.
 2. Wpisać: cmd
 3. Uruchomi się okienko terminala. Następnie należy przejść do katalogu
  instalacji programu, na przykład: C:\Program Files\MindJet\MindManager
  6, po kolei wpisując: cd Program Files\MindJet\MindManager 7
 4. Wpisać i uruchomić polecenie rejestracji biblioteki: regsvr32 z
  dodanym na końcu jednym z wybranych plików w zależności od programu Office:
 • Word: Mm6Word.dll
 • Outlook: Mm6OutlookLinker.dll
 • Project: Mm6Project.dll

Na przykład: regsvr32 Mm6Word.dll

Oznaką prawidłowego zakończenia procesu jest wyświetlenie okienka informującego o prawidłowej rejestracji.

Dodatkowe informacje: MindJet Knowledge Base

Warsztat Web Developera

Aplikację DropSend ułatwiającą przesyłanie dużych plików firmy Carson Systems zaprogramował David Stone. David jest web developerem, który w swojej pracy używa:

 • Mac Mini (dla testowania aplikacji pod przeglądarką Safari)
 • Router SMC
 • Programowalny switch DEC
 • APC Powerstack UPS
 • Serwer IBM xSeries 330 z systemem Gentoo Linux
 • Składany serwer / desktop 4U z uruchomionym Gentoo z KDE jako desktop, RAID, SATA, aeroplane engine.. Główne miejsce do testowania aplikacji w przeglądarkach, Internet Explorer (ies4linux), Opera, Konqueror, etc.
 • Laptop IBM T30 laptop z systemami Windows i Ubuntu Linux (z GNOME). Służy do komunikowania ze światem (e-mail, Skype, sip, IM)
 • Dodatki: krzesło Herman Miller Aeron i klawiatura Goldtouch Adjustable keyboard

Link

Enterprise Architect 7 build 816

Enterprise ArchitectDostępna jest kolejna kompilacja programu Enterprise Architect 7 oznaczona liczbą 816. Bezpłatna dla wszystkich użytkowników w ciągu roku od daty zakupu.

Zmian w programie jest dużo, najczęściej poprawiających funkcjonalność i wydajność. Oto skrócona lista zmian (w jęz. angielskim):

 • Added undo for Insert Related Elements command.
 • Added support for association-end tagged values and stereotypes in UML section of XMI 2.1.
 • Added DBMS dropdown to database view and stored procedure dialog.
 • Added support for border styles other than solid for ellipse and rounded rectangle boundaries.
 • Updated font scaling algorithm to: improve diagram appearance at all zoom levels and prevent inadvertent label wrapping at extreme zoom levels.

Podstawowe ulepszenia

 • Removed namespace path in naming of reference classes in generated sequence diagrams.
 • Initial positioning of self message labels.
 • Importing documentation from an xml schema header and elements having inline complexType definitions.
 • Generation of multiplicity to xml schema elements.
 • Merge of tagged values when applying a UML Pattern.
 • Import of large notes and tagged values from XMI 1.1.
 • XMI 2.1 export of operation behavior.
 • XMI 1.0 export of package tagged-values.
 • Handling of decimal symbol across all regional settings.
 • Importing and synchronizing table constraint columns.
 • Importing unique indexes and foreign keys from Sybase ASE.
 • Preventing creation of users with duplicate UserLogins or user groups with duplicate Group Names.
 • Generation of multi-line notes to RTF documentation.
 • Inclusion of sequence numbers into RTF documentation.
 • Rendering of objects from diagrams showing diagram details to images.
 • Prevent users from deleting last model base root node in a model.
 • Importing Informix database objects.
 • Corrected reverse engineering of synonyms for Oracle tables.
 • Corrected reverse engineering of primary and foreign keys from PostgreSQL.
 • Generation of connector constraints to RTF documentation.
 • Generation of RTF documentation under Crossover Office.
 • Improved XMI 2.1 export of packages containing various behavior diagrams.
 • Pasting of Unicode characters into RTF editor.

Inne zmiany

 • Allow merge of typed elements during pattern export.
 • Warn users that Auditing will lock out Professional and Desktop editions
 • Removing Field Protection from generated RTF documentation to allow later editing.
 • Corrected auditing of security group locks.
 • Allow automatic layout of Use Case diagrams.
 • Improved usability of editing search filters.

Do pobrania Enterprise Architect 7.0 build 815:
Dla zarejestrowanych użytkowników

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Prezentacja EA

Wprowadzenie do map myśli

Czy masz problem aby notować na szkoleniu lub spotkaniu tak szybko jak mówi prowadzący? Czy zanotowane jakiś czas temu myśli lub pomysły przeczytane ponownie po jakimś czasie są trudne do zrozumienia? Mapy myśli mogą być tym co pozwoli zaradzić tym i podobnym problemom.

Dlaczego warto wykorzystywać mapy myśli

 • Mapy myśli są narzędziem, w którym nie stosuje się specjalnych ograniczeń ani wielu wymagań.

Nie ma prawidłowego ani niewłaściwego sposobu tworzenia map. Wielu ludzi zaleca stosowanie kilku kolorów oraz rysunków przy tworzeniu map. Jednak tę zasadę można stosować, ale nie trzeba. Najważniejszą rzeczą jest po prostu zacząć tworzenie map myśli. Zawsze możesz wypracowywać i udoskonalać indywidualną dla Ciebie metodę robienia map myśli.

 • Mapy myśli zostały tak wymyślone, aby uruchomione zostały obie półkule mózgowe.

Podczas tworzenia mapy myśli wykorzystywane są prawa i lewa półkula mózgowa. Prawa półkula mózgowa, zwana też intuicyjną jest odpowiedzialna za wizualizacje (kodowanie informacji za pomocą wyobrażeń, obrazów), rozpoznawanie kolorów, wzorów, rytmów, kształtów, prawidłowości, syntezę (absorbowanie różnego rodzaju informacji, postrzeganie całości), przestrzenność (pozwala na przykład na układanie puzzli), metaforyczność, emocjonalność, muzykalność, uzdolnienia plastyczne. Lewa półkula określana jako półkula logiczna. Lewa półkula odpowiada za mowę (kontroluje mowę, powoduje, że można czytać i pisać), analizę i logikę (powoduje poddawanie materiału logicznej i analitycznej ocenie), matematyczność (odpowiada za numery i liczby), dosłowność (rozumie tylko dosłowne znaczenie słów).

Jak działa mózg

Wiele eksperymentów pokazało, że człowiek bardzo często nauczony jest używać tylko jednej półkuli, jakby dominacja jednej półkuli powodowała eliminację drugiej. W czasie badań odkryto, że uruchomienie drugiej (mniej używanej półkuli) powodowało podniesienie efektywności działania. Im bardziej wykorzystuje się możliwości obydwu półkul tym bardziej chłonna staje się pamięć.

Podczas nauki w szkole wykorzystywana jest częściej lewa półkula – piszemy, liczymy, analizujemy. Dlatego potem mamy kłopoty z uczeniem się, zapominaniem, rozumieniem. Kiedy oprócz słów i liczb wykorzystujmy kolor, rytm, przestrzeń, wyobraźnie i emocje podczas zapamiętywania, nasz mózg będzie uruchamiał do pracy obie półkule.

Musimy wiedzieć, że jeśli w swojej nauce wykorzystujemy lewą półkulę, to jeśli teraz zaczniemy pobudzać do pracy półkulę prawą, to lewa półkula będzie się jeszcze lepiej rozwijać. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli jesteś świetnym fizykiem, to kiedy dodatkowo zaczniesz zajmować się malarstwem lub muzyką, staniesz się… jeszcze lepszym fizykiem.
Dominacja prawej półkuli występuje u: artystów, humanistów a lewej u: naukowców, osób z umysłami ścisłymi.

Używanie kolorów i rysowanie obrazków wykorzystują umiejętność myślenia kreatywnego, sporządzanie notatek wykorzystuje stronę analityczną. Poprzez używanie obu półkul mózgowych lepiej jest zapamiętać, pojawia się więcej nowych i ciekawych idei, zwiększa się koncentracja.