w kategorii Dokumentacje

Wprowadzenie do map myśli

Czy masz problem aby notować na szkoleniu lub spotkaniu tak szybko jak mówi prowadzący? Czy zanotowane jakiś czas temu myśli lub pomysły przeczytane ponownie po jakimś czasie są trudne do zrozumienia? Mapy myśli mogą być tym co pozwoli zaradzić tym i podobnym problemom.

Dlaczego warto wykorzystywać mapy myśli

  • Mapy myśli są narzędziem, w którym nie stosuje się specjalnych ograniczeń ani wielu wymagań.

Nie ma prawidłowego ani niewłaściwego sposobu tworzenia map. Wielu ludzi zaleca stosowanie kilku kolorów oraz rysunków przy tworzeniu map. Jednak tę zasadę można stosować, ale nie trzeba. Najważniejszą rzeczą jest po prostu zacząć tworzenie map myśli. Zawsze możesz wypracowywać i udoskonalać indywidualną dla Ciebie metodę robienia map myśli.

  • Mapy myśli zostały tak wymyślone, aby uruchomione zostały obie półkule mózgowe.

Podczas tworzenia mapy myśli wykorzystywane są prawa i lewa półkula mózgowa. Prawa półkula mózgowa, zwana też intuicyjną jest odpowiedzialna za wizualizacje (kodowanie informacji za pomocą wyobrażeń, obrazów), rozpoznawanie kolorów, wzorów, rytmów, kształtów, prawidłowości, syntezę (absorbowanie różnego rodzaju informacji, postrzeganie całości), przestrzenność (pozwala na przykład na układanie puzzli), metaforyczność, emocjonalność, muzykalność, uzdolnienia plastyczne. Lewa półkula określana jako półkula logiczna. Lewa półkula odpowiada za mowę (kontroluje mowę, powoduje, że można czytać i pisać), analizę i logikę (powoduje poddawanie materiału logicznej i analitycznej ocenie), matematyczność (odpowiada za numery i liczby), dosłowność (rozumie tylko dosłowne znaczenie słów).

Jak działa mózg

Wiele eksperymentów pokazało, że człowiek bardzo często nauczony jest używać tylko jednej półkuli, jakby dominacja jednej półkuli powodowała eliminację drugiej. W czasie badań odkryto, że uruchomienie drugiej (mniej używanej półkuli) powodowało podniesienie efektywności działania. Im bardziej wykorzystuje się możliwości obydwu półkul tym bardziej chłonna staje się pamięć.

Podczas nauki w szkole wykorzystywana jest częściej lewa półkula – piszemy, liczymy, analizujemy. Dlatego potem mamy kłopoty z uczeniem się, zapominaniem, rozumieniem. Kiedy oprócz słów i liczb wykorzystujmy kolor, rytm, przestrzeń, wyobraźnie i emocje podczas zapamiętywania, nasz mózg będzie uruchamiał do pracy obie półkule.

Musimy wiedzieć, że jeśli w swojej nauce wykorzystujemy lewą półkulę, to jeśli teraz zaczniemy pobudzać do pracy półkulę prawą, to lewa półkula będzie się jeszcze lepiej rozwijać. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli jesteś świetnym fizykiem, to kiedy dodatkowo zaczniesz zajmować się malarstwem lub muzyką, staniesz się… jeszcze lepszym fizykiem.
Dominacja prawej półkuli występuje u: artystów, humanistów a lewej u: naukowców, osób z umysłami ścisłymi.

Używanie kolorów i rysowanie obrazków wykorzystują umiejętność myślenia kreatywnego, sporządzanie notatek wykorzystuje stronę analityczną. Poprzez używanie obu półkul mózgowych lepiej jest zapamiętać, pojawia się więcej nowych i ciekawych idei, zwiększa się koncentracja.