w kategorii Mapy myśli

MindManager: znikające ikonki w MS Office

Czasami po instalacji programu MindManager nie pojawiają się w programach pakietu MS Office ikonki umożliwiające wymianę danych. Problem może być spowodowany przez błędy w trakcie instalacji leżące po stronie Windows lub innego oprogramowania, na przykład oprogramowania antywirusowego.

Rozwiązanie nr 1 – reinstalacja w trybie Repair

Najprostszym sposobem naprawy jest przeinstalowanie programu MindManager w trybie Repair (Naprawy). Niezbędne jest posiadanie programu instalacyjnego MindManager dostępnego na płycie CD lub pobranego z internetu. W tym trybie program jeszcze raz zarejestruje pliki .DLL, podmieni uszkodzone i brakujące pliki oraz generalnie przywróci prawidłowy obraz instalacji.

Przed reinstalacją należy zamknąć MindManagera, wszystkie programy MS Office i MS Internet Explorer.

UWAGA: Na początku należy zabezpieczyć klucz licencyjny (dostępny w menu Help -> About). W niektórych przypadkach niezbędne będzie ponowne wprowadzenie klucza do programu.

 1. Otworzyć Panel Sterowania w Windows (dla XP: Start -> Ustawienia ->
  Panel sterowania).
 2. Dwukrotnie kliknąć na Dodaj/Usuń Programy.
 3. Znaleźć MindJet MindManager na liście programów.
 4. Wybrać opcję Zmień (Change).
 5. Kliknąć Next i wybrać opcję Repair (Naprawa). Naciskać Next dopóki
  nie pojawi się Install, po czym wybrać tę opcję.
 6. Proces reinstalacji potrwa kilka minut.
 7. Nacisnąć Finish, aby zakończyć.

Po ponownym uruchomieniu MindManager opcje programu mogą być zresetowane i biblioteki ponownie załadowane. To jest normalny objaw.

Rozwiązanie nr 2 – rejestracja plików .DLL

Jeśli rozwiązanie nr 1 nie pomogło, trzeba spróbować ręcznie zarejestrować pliki .DLL. Na początek należy zamknąć MindManager i programy MS Office.

 1. Wybrać Start -> Uruchom w menu Windows.
 2. Wpisać: cmd
 3. Uruchomi się okienko terminala. Następnie należy przejść do katalogu
  instalacji programu, na przykład: C:\Program Files\MindJet\MindManager
  6, po kolei wpisując: cd Program Files\MindJet\MindManager 7
 4. Wpisać i uruchomić polecenie rejestracji biblioteki: regsvr32 z
  dodanym na końcu jednym z wybranych plików w zależności od programu Office:
 • Word: Mm6Word.dll
 • Outlook: Mm6OutlookLinker.dll
 • Project: Mm6Project.dll

Na przykład: regsvr32 Mm6Word.dll

Oznaką prawidłowego zakończenia procesu jest wyświetlenie okienka informującego o prawidłowej rejestracji.

Dodatkowe informacje: MindJet Knowledge Base