Nowa wersja – Diskeeper 2008

Od dziś dostępny jest Diskeeper 2008, czyli nowa wersja znanego i cenionego programu do defragmentacji dysków dla systemu Windows.

Nowa wersja wyposażona jest w technologię InvisiTasking eliminującą fragmentację plików w czasie rzeczywistym i przy maksymalnej wydajności systemu. Ponadto oferuje pełną defragmentację plików i wolnej przestrzeni, jak również „inteligentny” dobór algorytmu defragmentacji w zależności od stanu woluminu i systemu komputerowego.

Dostępne edycje programu:

 • dla serwerów – Server i EnterpriseServer,
 • dla stacji roboczych: Professional i Pro Premier,
 • do zarządzania: Administrator.

Zobacz również: strona programu Diskeeper

Nowa wersja – Help & Manual 4.4

Help&ManualNajnowsza wersja 4.4 programu Help & Manual jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników wersji 4.xx. Zawiera niewidoczne dla użytkownika zmiany uporządkowujące kod aplikacji i usuwające zgłoszone błędy oraz przygotowujące program do przejścia na format XML jako podstawowy format zapisu.

Krótka lista zmian w H&M 4.4:

 • eksport PDF z wieloma referencjami do TOC (spisu treści)
 • import XML z tłumaczeniem
 • przygotowanie do nowego formatu zapisu (XML)
 • naprawa błędów (HTML: obrazki z podpisem w pojedynczej linii są teraz eksportowane ze znacznikiem <div> zamiast <p>; Impict: usunięcie błędu powodowanego zamykaniem powiększonego okna obrazka)

Do pobrania – wersja 4.4, build 1280 (11.10.2007): hmsetup.exe (28 MB)

EA plugin: Screen Architect

Screen Architect

Screen Architect jest dodatkiem (plugin) do Enterprise Architect. Umożliwia szybkie tworzenie prototypów interfejsu użytkownika (UI). Elementy powstającego interfejsu są automatycznie generowane w EA oraz gotowe do dalszej analizy lub ponownego wykorzystania.

Funkcjonalność Screen Architect:

 • wsparcie szybkiego modelowania interfejsu użytkownika i ekranów aplikacji,
 • wsparcie pełnego opisu i dokumentowania projektu UI w formacie obsługiwanym przez EA, dotyczy opisów elementów, powiązań wymagań i reguł biznesowych,
 • możliwość generowania specyfikacji prototypu jako dokumentu RFT lub stron HTML,
 • integracja z modelami UML obsługiwanymi przez Enterprise Architect (przypadki użycia, diagramy aktywności i modele klas),
 • możliwość generowania samodzielnego prototypu w HTML (lub podobnym formacie) w celu prezentacji koncepcji projektu, na przykład struktury aplikacji, nawigacji, wyglądu i zachowania, czy wymagań biznesowych.

Do pobrania (wymaga rejestracji): Screen Architect (30-dniowa w pełni funkcjonalna wersja testowa)

Jak za pomocą DocxToText pobrać tekst z pliku DOCX

Programista, który potrzebuje indeksować i przeszukiwać dokumenty Microsoft Word *.docx a nie ma zainstalowanego Microsoft Office 2007 ma mały problem. Może go rozwiązać na trzy sposoby:

 • zainstalować MS Office 2007 i użyć jego bibliotek DLL,
 • użyć bibliotek innych dostawców, na przykład „Office Open XML C# Library”,
 • napisać własny kod.

Pisząc własny kod trzeba pamiętać, że Microsoft DOCX przechowuje treść dokumentów w formacie bazującym na XML. Eugene Pankov opisuje szczegółowo, jak napisać własną klasę DocxToText do pobierania treści dokumentów DOCX. Artykuł zawiera przykładowy projekt programu oraz kod źródłowy klasy DocxToText.

Using DocxToText to Extract Text from DOCX Files

Nowa wersja: Camtasia Studio 5

Camtasia StudioWłaśnie ukazała się nowa wersja programu Camtasia Studio oznaczona numerem 5. Samego programu nie muszę przedstawiać. Prawdopodobnie jest to najlepszy na świecie program do tworzenia screencastów, czyli rejestrowania czynności na ekranie i na ich podstawie tworzenia filmów z dodatkami w postaci głosu i napisów.

Nowości w wersji 5

 • Uproszczony moduł Camtasia Recorder pozwala szybciej nagrywać to co jest na ekranie. Tylko jeden przycisk nagrywania i możliwość wyboru regionu, obiektu, okna lub całego ekranu.
 • SmartFocus: możliwość przechwytywania całości ekranu i w późniejszym czasie decydowania, jakie fragmenty ekranu powiększyć.
 • ExpressShow: możliwość tworzenia małych objętościowo plików Flash SWF, które łatwo osadzić na stronie WWW, blogu lub w projekcie multimedialnym (z opcjami pełno-ekranowego odtwarzania i spisem treści).
 • Przewidywalna, bardzo precyzyjna edycja. Teraz projekty Camtasia Studio 5 są edytowane w trybie 30 klatek na sekundę. Mimo większej liczby klatek, program w łatwy sposób pozwala wycinać i wklejać wybrane fragmenty screencastu.
 • Połączenie ustawień projektu z dokładnym podglądem pozwala na precyzyjną edycję video i podejrzenie jak będzie wyglądać film w ostatecznym formacie. Dodatkowo funkcja AutoSave zabezpiecza edytowany projekt przed przypadkową utratą.

Do pobrania: 30-dniowa wersja testowa Camtasia Studio 5

Zobacz również: strona programu Camtasia Studio

PL/SQL Developer 7.1.3 (nowa wersja)

PL/SQL DeveloperNajnowsza wersja PL/SQL Developer przynosi przede wszystkim zmiany w zakresie kompatybilności z Windows Vista, ale również poprawki zgłoszonych błędów.

Aktualizacja oznaczona numerem 7.1.3 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Poprawione błędy programu (skrócona lista w jęz. ang.):

 • Windows Vista compatibility improvements: Setup is now fully Vista compatible, Registering application and file types is now Vista compatible
 • Improved indexing method for HTML Help
 • Reloading changed files did not work correctly for SQL Window
 • Copy (without header) added an empty first line
 • Replaced sys.all_synonyms & sys.dba_synonyms by all_synonyms and dba_synonyms to allow for private or public synonym replacement for these views
 • Table partitions for index organized tables on Oracle9i and earlier did not show
 • Source files in Unix format (LF instead of CR/LF) would not always be parsed correctly
 • Large Data Editor, text editor did not wrap text correctly
 • Explain Plan Window could not handle XMLQuery with RETURNING CONTENT clause
 • SQL Window could not edit data from a table across a database link
 • FLOAT columns would not include precision
 • Copy/Paste in result grid improved to handle quotes better
 • Projects could not handle files with comma in path
 • ODBC Importer could use invalid variable names (based on ODBC field names
 • Command line parameters viewobject and editobject did not work correctly

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer