w kategorii Programowanie

Premiera PostgreSQL 8.3

Od 4 lutego 2008 można pobierać najnowszą wersję 8.3 systemu zarządzania obiektowo-relacyjnymi bazami danych PostgreSQL. Pierwsze informacje zwracają uwagę na lepszą wydajność (od 5% do 30%), ponieważ zmiany dotyczą:

  • Heap Organized Tuples (HOT), które eliminują do 3/4 narzutu na zarządzanie w często aktualizowanych tabelach
  • rozciągnięcia punktów kontrolnych (checkpointów) oraz automatycznego strojenia zapisu w tle (background writer), co zmniejszaja wpływ punktów kontrolnych na czasy odpowiedzi
  • możliwości wykonywania asynchronicznych operacji commit dla zwiększenia czasu odpowiedzi niektórych transakcji

Również twórcy aplikacji otrzymali nowe właściwości, między innymi:

  • zgodne ze standardem ANSI wsparcie dla SQL/XML, włącznie z eksportem do XML-a
  • wyszukiwanie pełnotekstowe: wbudowany zaawansowany system wyszukiwania, TSearch2, został włączy do podstawowej dystrybucji, z lepszym zarządzaniem oraz nowymi słownikami i językami
  • wsparcie dla autentykacji GSSAPI oraz SSPI
  • nowy typy danych: UUID-y, ENUMeracje oraz tablice typów złożonych

Ponadto kilka opcjonalnych komponentów dojrzało i zostało wypuszczonych w wersji 1.0 razem z PostgreSQL 8.3. Należą do nich wsparcie dla SNMP, opcje skalowalności horyzontalnej takie jak PL/Proxy, pgPool2 oraz Bucardo, graficzny debugger dla procedur składowanych oraz skalowalny system utrzymywania puli połączeń nazywający się pgBouncer.

Lista właściwości PosgreSQL 8.3:

Do pobrania:

Dokumentacja: dostępna on-line