w kategorii Inne

Jason Fried z 37signals: pytania, pytania, pytania

jason_fried

Jason Fried z 37signals każde działanie biznesowe, każdą decyzję projektową poprzedza odpowiedziami na pytania:

  • Dlaczego to robimy?
  • Jaki problem rozwiązujemy?
  • Czy to jest obecnie użyteczne?
  • Jaką wartość dodajemy?
  • Czy to zmieni czyjeś zachowanie?
  • Czy jest prostsze rozwiązanie?
  • Z czego rezygnujemy realizując nasz pomysł?
  • Czy to jest naprawdę wartościowe?

Szczegółowe podpytania doprecyzowujące każde z pytań na blogu Signal vs Noise. Na przykład:

Is it really worth it?

This one should come up all the time. Is what we’re doing really worth it? Is this meeting worth pulling 6 people off their work for an hour? Is it worth pulling an all-nighter tonight or could we just finish it up tomorrow? Is it worth getting all stressed out over a press release from a competitor? Is it really worth spending $1000/week on Google Adwords? Is it really worth…?

Link (fot. Matt Peck)