Shareware Industry Award dla Help & Manual 5

sia08award

Program Help & Manual 5 zdobył nagrodę Shareware Industry Award 2008 w kategorii Best Overall Utility (Najlepszy Zintegrowany Program Narzędziowy).

Zdjęcie zostało wykonane w trakcie odbioru nagrody 19 lipca w Bostonie przez głównego dewelopera programu H&M i jednocześnie właściciela firmy EC Software, która produkuje program.

Nagroda SIA przyznawana jest przez grono tysięcy autorów oprogramowania shareware, dziennikarzy, recenzentów i reprezentantów firm, które rozwijają, promują i sprzedają shareware z 87 krajów na całym świecie.

Enterprise Architect 7.1 (kompilacja 831)

Enterprise Architect

Nowa kompilacja Enterprise Architect przynosi kilka nowych funkcjonalności i wiele poprawek. Między innymi:

 • User Interface and Diagramming Changes
  • Added informative tooltips to most main menu and context menus within EA.
  • Added option to save bitmap images in higher resolution format (2x and 4x) for high quality presentations. (See Tools/Options/Diagram)
  • Added ability to undo supressing or showing a connector segment.
  • Added quicklinks for embedded state exit points.
 • Relationship Matrix
  • Added support for profiled element and connector types.
  • Added ability to select an element in the matrix and get information about it from the docked windows.
 • Version Control
  • Added support for switching version control configuration from TFS SCC connection to a direct TFS connection.
  • Added support for version control commands Get Latest and Get All Latest in Shared Models.
 • General Changes
  • Added support for enumerations containing both Enumeration Literals and Attributes.
  • Modified creation of state machines to automatically create composite diagram.
 • Database Engineering
  • Added support for Oracle SDO_GEOMETRY datatype during ODBC import.
  • Prevented duplication of Views, Stored Procedures and Functions on reverse synchronization.
 • RTF
  • Added support for Audit section to Attributes and Operations.
 • HTML
  • Added support for navigation to diagram of compound elements in generated HTML.
 • XMI Changes
  • Added support for round-tripping „Enumeration Literals” using XMI 2.1.
  • Minor updates and improvements to the model compare and merge capability
  • Minor updates and improvements to the XMI 2.1 import/export process to ensure full round trip support
 • Code Engineering
  • Added code generation support for C++ bitfields and static const attribute values.
  • Added import of visibility for properties and events from .Net reflection importer.
  • Added support for parsing legacy C type definitions „int long”/”long int”.
  • Added support for parsing C++ identifiers containing $.
  • Added handling of non-navigable connectors to code generation.

Dla zarejestrowanych użytkowników EA: Enterprise Architect 7.0 build 831

Dla zainteresowanych EA: Wersja testowa | Zrzuty ekranowe

Aktualizacja PL/SQL Developer do wersji 7.1.5

PL/SQL Developer

Pod koniec marca ukazała się wersja 7.1.5 programu PL/SQL Developer. Najbardziej aktualna na dziś jest kompilacja 7.1.5.1398. Zawiera poprawki do sposobu przekształcania danych Unicode w SQL Window. Poprzednie kompilacje wersji 7.1.5 usuwały błędy znalezione w jeszcze wcześniejszych wersjach i nie zmieniały funkcjonalności programu.

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników z wersją bazową 7.1.

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer