Aktualizacja Help & Manual

Help & Manual 5.2  

EC Software wydał aktualizację programu Help & Manual do wersji 5.2. Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników wersji 5.x programu.

Z ciekawych nowości, od tej wersji dostępny jest projektant wyglądu drukowanych dokumentacji i PDF. A Webhelp i HTML Help posiadają pełnotekstowy indeks z JavaScript.

Pobieranie Help & Manual 5.2

Lifehacker: polecane dodatki do Firefoxa

lh_collections_splashDodatków do przeglądarki Firefox jest bardzo dużo. Dlatego redaktorzy webloga Lifehacker, jednego z najbardziej znanych i najlepszych serwisów poświęconych sztuce efektywności (w szczególności z zastosowaniem komputera) zebrali polecane przez siebie dodatki w pakiety. Ich instalacja jest o tyle łatwiejsza, że Mozilla posiada od niedawna funkcję instalacji pakietów dodatków.

Polecane dodatki podzielili na takie, które trzeba mieć zainstalowane, np. Tab Mix Plus, Adblock Plus, Auto Copy, Personal Menu. Oraz na pakiety tematyczne takie jak: Multimedia (np. DownThemAll, Foxy URL, Foxy Tunes), Web Developer (np. IE Tab, Web Developer, FireBug) i Większa Wydajność (np. Adblock Plus, Fasterfox).

Lifehacker’s Firefox Add-On Packs

Enterprise Architect 7.5

Enterprise Architect 7.5

Od dwóch tygodni jest dostępna nowa wersja 7.5 programu Enterprise Architect.

Największą zmianą jest wprowadzenie trzech nowych edycji: Business & Software Engineering, Systems Engineering i Ultimate. Szczegółowe informacje o funkcjach każdej z edycji zawiera tabela na stronie: http://www.hanze.pl/enterprise_architect.html

Każda z nowych edycji zawiera dodatkowo indywidualnie dobrane moduły MDG. Każda wspiera zaawansowane funkcje modelowania zachowań (ang. Behavioral Modeling) i generowania kodu (ang. Code Generation). Co więcej, z modeli zachowań oraz diagramów stanu, czynności i przebiegu można bezpośrednio generować kod źródłowy.

Dla każdego użytkownika programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub z wykupionymi aktualizacjami nowa wersja EA jest do pobrania bezpłatnie.

Dla zainteresowanych EA: 30-dniowa wersja testowa