Premiera MindManager 2012

Od 22 września 2011 dostępny jest nowy MindManager 2012. Nowa wersja programu została rozbudowana o nowe funkcje, a wiele z poprzednio dostępnych zostało zmienionych.

Na przykład, przebudowany został moduł Burzy Mózgów, dodano nowy Analysis View w celu lepszego i łatwiejszego nadawani prorytetów i kategorii, dodano możliwość wspópracy w trakcie tworzenia i edycji map myśli poprzez Mindjet Connect, wbudowano integrację międy MindManager i Microsoft SharePoint oraz dodano Marker Index do szybkiej nawigacji po priorytetach, przypisaniach i tematach.

MindManger 2012