w kategorii Programowanie

Enterprise Architect 9.3 (2) – własne menu i symulacje stanów

Własne układy menu

Aktualnie EA umożliwia dostosowanie menu programu do indywidualnych  wymagań. Na przykład, można wybrać zestaw komend, zadecydować o układzie przestrzeni roboczej i zapisać własne konfiguracje menu dostosowane do rodzaju pracy.

Dostęp poprzez menu: View –> Workspaces and Commands

ea93_workspaces_commands

Symulacje z Tabelą Stanów

Widok State Table umożliwia bezpośrednią symulację z wykorzystaniem Maszyny Stanów (State Machines). Za jego pomocą można przeglądać podświetlony stan aktualny, potencjalny stan następny i triggery, które mogą zostać uruchomione.

EA wspiera trzy formaty tabeli stanów: State-Next, State-Trigger i Trigger State.

Tabela stanów jest dostępna poprzez diagram zmiany stanów i następnie wywołanie menu prawym klawiszem i wybór opcji: Statechart Editor a następnie wybór widoku diagramu lub jednego z trzech formatów tabeli stanów.

ea93_state_table