PL/SQL Developer 15.0 – premiera

Producent programu wydał nową wersję PL/SQL Developer 15.0, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w kwietniu 2022.

PL/SQL Developer 15.0
PL/SQL Developer 15.0 – tryby Light i Dark

Nowe funkcje i ulepszenia (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode (19 styli) i Light Mode (17 styli)
 • połączenie z bazą Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia Edytora
  • funkcja Repeat play dla makr
  • preferencje Code Assistent
  • nowy przycisk „Comment/Uncomment Line
  • status line wyświetla długość zaznaczenia
 • ulepszenia modułów programu (wybrane)
  • Bookmark (np. lista zakładek może zostać wyświetlona jako menu)
  • SQL Window (np. edytowane wyniki działania skryptu mogą być wyświetlone w formie komendy SQL, w Command Window lub skopiowane do schowka)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. filtrowanie statystyk wg nazwy)
  • DBMS Scheduler (np. Credentials i File Watchers mogą być tworzone, modyfikowane i usuwane)
  • Workset (zmiany w filtrowaniu i selekcji)
  • Search List (np. lista wyszukiwania może zostać wyświetlona jako menu)
  • Compare User Objects
  • SDI (Single Document Interface)
 • poprawki znalezionych błędów w programie

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/products/pl-sql-developer/features/new-features-pl-sql-15-0/