Enterprise Architect i zaawansowane prace nad bazami danych (webinar)

Webinar z lutego 2016 przeprowadzony przez analityka Sparx Systems przedstawia zawansowane zagadnienia pracy nad bazami danych w programie Enterprise Architect.

W szczególności prezentuje:

 • koncepcję użytecznego modelu bazy danych, w tym korzystania z kluczy zewnętrznych i widoków,
 • dostosowywanie generowania schematu DDL do własnych potrzeb,
 • reverse engineering schematów z działających baz danych.

W trakcie webinaru uczestnicy zadawali pytania prowadzącemu. Pytania i odpowiedzi oraz przykładowy model bazy danych (plik .eap) wykorzystany w trakcie zajęć znajduje się na stronie Enhanced Database Engineering with Enterprise Architect.

Projektowanie baz danych z Enterprise Architect 12 (webinar)

Przygotowany przez producenta programu Enterprise Architect webinar przedstawia zawarty w nowej wersji programu zestaw narzędzi do projektowania baz danych. W tym nowy Database Builder, który istotnie zwiększa funkcjonalność modelowania danych w programie i ułatwia użytkownikowi przechodzenie od modelu poprzez generowanie i synchronizację do działającej bazy danych.

Webinar pozwala nauczyć się w jaki sposób:

 • stworzyć model bazy danych korzystając z predefiniowanych wzorców,
 • połączyć się z działającą bazą danych, uruchomić zapytania i porównać różnice,
 • synchronizować schemat bazy po zmianach modelu z działającą bazą danych .

Webinar został opublikowany przez Sparx Systems 31 marca 2015.

Aktualizacja PL/SQL Developer do wersji 7.1.5

PL/SQL Developer

Pod koniec marca ukazała się wersja 7.1.5 programu PL/SQL Developer. Najbardziej aktualna na dziś jest kompilacja 7.1.5.1398. Zawiera poprawki do sposobu przekształcania danych Unicode w SQL Window. Poprzednie kompilacje wersji 7.1.5 usuwały błędy znalezione w jeszcze wcześniejszych wersjach i nie zmieniały funkcjonalności programu.

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników z wersją bazową 7.1.

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer

SQL Manager 2008 dla MS SQL Server

sqlserver_newNowa wersja EMS SQL Manager 2008 przynosi wiele zmian w programie. Dodano zarówno nowe funkcje i narzędzia, jak i poprawiono dostępne dotychczas. Oto skrócona lista zmian:

 • dodano nowe narzędzia do pracy z serwerem między innymi: Server Log Viewer, Activity Monitor, kreator Shrink Database i kreator Check Database
 • dodano wsparcie dla dodatkowych funkcji SQL Servera między innymi: dla kluczy symetrycznych, asymetrycznych, cetryfikatów; dla pełno-tekstowych katalogów i wskaźników; dla serwerowych DDL triggers itd.
 • wsparcie dla Unicode w SQL Editor, Query Builder, Grid View, kreatorze Import/Export Data
 • wszystkie kreatory, włączając Import/Export Data, Extract Database, Backup/Restore Database działają w tle pozwalając użytkownikowi na dalszą pracę z programem
 • nowy zaawansowany SQL Editor w rodzaju Visual Studio 2005 z Code Folding, wsparciem dla UNICODE, uzupełnianiem kodu, podświetlaniem składni i innymi uzytecznymi funkcjami
 • ulepszony kreator Data Import- dane mogą być importowane do 10x szybciej; dodano wsparcie dla: HTML, XML Document, Open Document Format (ODF), Open XML Format (MS Word 2007, MS Excel 2007)
 • ulepszony kreator Data Export: szybsza praca i dodatkowe formaty wyjściowe: XML Document, Open Document Format (ODF), Open XML Format (MS Word 2007, MS Excel 2007)
 • kreatory Backup/Restore Database: dodano wsparcie dla dodatkowych parametrów backup/restore dostępnych w SQL Server 2005 (copy-only backup, verify backup when finished, checksum support)

Do pobrania i testów dostępna jest wersja testowa programu.

Strona programu SQL Manager na hanze.pl

Premiera PostgreSQL 8.3

Od 4 lutego 2008 można pobierać najnowszą wersję 8.3 systemu zarządzania obiektowo-relacyjnymi bazami danych PostgreSQL. Pierwsze informacje zwracają uwagę na lepszą wydajność (od 5% do 30%), ponieważ zmiany dotyczą:

 • Heap Organized Tuples (HOT), które eliminują do 3/4 narzutu na zarządzanie w często aktualizowanych tabelach
 • rozciągnięcia punktów kontrolnych (checkpointów) oraz automatycznego strojenia zapisu w tle (background writer), co zmniejszaja wpływ punktów kontrolnych na czasy odpowiedzi
 • możliwości wykonywania asynchronicznych operacji commit dla zwiększenia czasu odpowiedzi niektórych transakcji

Również twórcy aplikacji otrzymali nowe właściwości, między innymi:

 • zgodne ze standardem ANSI wsparcie dla SQL/XML, włącznie z eksportem do XML-a
 • wyszukiwanie pełnotekstowe: wbudowany zaawansowany system wyszukiwania, TSearch2, został włączy do podstawowej dystrybucji, z lepszym zarządzaniem oraz nowymi słownikami i językami
 • wsparcie dla autentykacji GSSAPI oraz SSPI
 • nowy typy danych: UUID-y, ENUMeracje oraz tablice typów złożonych

Ponadto kilka opcjonalnych komponentów dojrzało i zostało wypuszczonych w wersji 1.0 razem z PostgreSQL 8.3. Należą do nich wsparcie dla SNMP, opcje skalowalności horyzontalnej takie jak PL/Proxy, pgPool2 oraz Bucardo, graficzny debugger dla procedur składowanych oraz skalowalny system utrzymywania puli połączeń nazywający się pgBouncer.

Lista właściwości PosgreSQL 8.3:

Do pobrania:

Dokumentacja: dostępna on-line

PL/SQL Developer 7.1.3 (nowa wersja)

PL/SQL DeveloperNajnowsza wersja PL/SQL Developer przynosi przede wszystkim zmiany w zakresie kompatybilności z Windows Vista, ale również poprawki zgłoszonych błędów.

Aktualizacja oznaczona numerem 7.1.3 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Poprawione błędy programu (skrócona lista w jęz. ang.):

 • Windows Vista compatibility improvements: Setup is now fully Vista compatible, Registering application and file types is now Vista compatible
 • Improved indexing method for HTML Help
 • Reloading changed files did not work correctly for SQL Window
 • Copy (without header) added an empty first line
 • Replaced sys.all_synonyms & sys.dba_synonyms by all_synonyms and dba_synonyms to allow for private or public synonym replacement for these views
 • Table partitions for index organized tables on Oracle9i and earlier did not show
 • Source files in Unix format (LF instead of CR/LF) would not always be parsed correctly
 • Large Data Editor, text editor did not wrap text correctly
 • Explain Plan Window could not handle XMLQuery with RETURNING CONTENT clause
 • SQL Window could not edit data from a table across a database link
 • FLOAT columns would not include precision
 • Copy/Paste in result grid improved to handle quotes better
 • Projects could not handle files with comma in path
 • ODBC Importer could use invalid variable names (based on ODBC field names
 • Command line parameters viewobject and editobject did not work correctly

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer