EC Software Help Suite

EC Software Help SuiteDobre powiązanie pliku pomocy z oprogramowaniem jest ważne ze względu na co najmniej dwa powody. Pierwszy, dobra pomoc pozwala użytkownikowi samodzielnie rozwiązywać swoje problemy w pracy z programem. Drugi, samodzielność użytkownika oznacza dla twórcy aplikacji mniejsze nakłady na pomoc techniczną, co oznacza jednocześnie mniejsze koszty wytworzenia programu.

Między innymi dlatego twórca Help & Manual udostępnił w formie freeware zestaw komponentów do integracji aplikacji z Help & Manual. Komponenty są dostępne dla programistów piszących w Borland Delphi i C++ Builder wraz z pełnym kodem źródłowym. Można ich używać w Delphi 3, 4, 5, 6, 7, 2005 i 2006 oraz C++ Builder 5 i 6.

W zestawie znajdują się 4 komponenty:

  • TWhatThis – automatyzuje pomoc typu „Co to jest?” oraz dostarcza pomoc kontekstową trybie podobnym do MS Worda.
  • THelpRouter – udostępnia łącze do HTML Help bez konieczności dodatkowego kodowania. Zarządza translacją wywołań pliku pomocy i pomocy kontekstowej poprzez dynamiczną obsługę plików HLP i HTML Help.
  • THelpContextMap – przechowuje w skompresowanej formie numery pomocy kontekstowej i ich powiązanie z nagłówkami pomocy.
  • TTrainingCard – ułatwia implementację kart treningowych Winhelp. Wykorzystanie kart można zobaczyć zapoznając się z działaniem programu do zrzutów ekranu TNT.

Do pobrania: EC Software Help Suite (ehs.zip, 1.01 MB) wersja 1.7, zawiera wszystkie komponenty z pełnym kodem źródłowym i skompilowany program demo