Aktualizacja Help & Manual do 5.0.4

Help & Manual 5.0.4

Dla wszystkich użytkowników wersji 5 programu Help & Manual dostępna jest nowa aktualizacja oznaczona numerem wersji 5.0.4 i kompilacji 574.

W niniejszej wersji producent szczególny nacisk położył na zwiększenie szybkości programu. Dotychczas w trybie gotowości program zużywał zbyt wiele zasobów procesora (CPU). Problem nie był specjalnie dokuczliwy dla właścicieli szybkich komputerów, ale na słabszych maszynach mógł powodować zauważalny spdaek prędkości działania. Teraz wersja 5.0.4 bardziej ekonomicznie korzysta z procesora.

Pozostałe ulepszenia i poprawki:

 • zaktualizowno “Skins” (skórki)
 • poprawiono zachowanie okienek dialogowych w Find Topic i Insert Snippet
 • drukowanie snippets w PDF/szablonach instrukcji jest teraz sprawdzane dla zmiennych i wartości tekstowych
 • zmienne projektu: lista zmiennych jest sortowana
 • zaimlementowano automatyczną funkcję naprawy zduplikowanych TOC (tematów spisu treści)
 • przenoszenie plików w projekcie: dokonano wielu drobnych korekt i usprawnień
 • raport projektu: nowy raport zawierający tematy bez słów kluczowych
 • czytnik XML: prawidłowa obsługa numerowania wielopoziomowych list
 • Webhelp: index separators are parsed for variables, search stoplist was not saved correctly
 • zrzut ekranu: podczas zapisywania podgląd dla GIF i PNG jest znów widoczny
 • poprawiono błędy w Find & Replace
 • poprawiono działanie podglądu wydruku, jeśli drukarki są dostępne w systemie, ale nie ma zaznaczonej drukarki domyślnej

Download: hmsetup.exe (wersja 5.0.4 build 574, około 27 MB)

Help & Manual 5 – już jest!

Help & Manual 5

Jest już dostępna nowa 5-ta wersja zaawansowanego programu do tworzenia plików pomocy Help & Manual.

Wybrane cechy H&M 5:

 • Nowy interfejs użytkownika
  Wygląd analogiczny do interfejsu Microsoft Office 2007. Duże ikony, rozwijane w dół menu i paski narzędzi z dostępem do funkcji powiązanych z bieżącym zadaniem. Specjalny pasek narzędzi Quick Access z często stosowanymi komendami. I możliwość zminimalizowania pasków narzędzi.
 • Czysty XML
  Źródłowym formatem H&M 5 jest XML. Projekty są zapisywane bezpośrednio w XML w folderach i podkatalogach lub w jednym skompresowanym pliku zawierającym podkatalogi lub w bazie danych. Edycja XML w trybie WYSIWYG, tak jak w zwykłym edytorze tekstu (na przykład MS Word), oraz dostęp w każdym momencie do źródłowego XML.
 • Dokumentacja pisana przez wielu-użytkowników
  Wielu użytkowników może tworzyć ten sam projekt w tym samym czasie. Nie jest wymagana baza danych lub programowy serwer, obsługa jest wbudowana w program. Użytkownik ma również dostęp poprzez nowy Project Explorer do wielu projektów jednocześnie.
 • Elastyczność na maxa
  Możliwość tworzenia kompilowanego HTML Help (.chm), WebHelp (.html), Visual Studio Help (.hxs), podręczników PDF, eBooks ze zintegrowanym czytnikiem i dokumentacji Word. Wszystkie formaty są generowane z jednego projektu pomocy w dowolnym momencie.

Ważne udoskonalenia programu:

 • Wydajniejsza obsługa dużych projektów pomocy
  Istotne przyspieszenie pracy z projektami zawierającymi tysiące stron w rozdziałach. Dynamiczne ładowanie plików projektu, wydajnie wyszukiwanie i zamiana tekstu oraz ponowne użycie stylów i szablonów HTML.
 • Szablony i „skórki”
  W pełni konfigurowalne szablony HTML i PDF oraz wsparcie dla „skórek”, czyli profesjonalnie przygotowanych układów graficznych pliku pomocy.
 • Snippets i zewnętrzne źródła danych
  W H&M 5 można korzystać z danych z różnych źródeł. Projekty mogą zawierać tematy (rozdziały) z różnych projektów i można je edytować, w taki sam sposób jak lokalne tematy. Snippets (fragmenty tekstu) mogą być pobierane z centralnego repozytorium i automatycznie aktualizowane po zmianie źródła.

Do pobrania wersja testowa H&M5 (około 27 Mb): hmsetup.exe

plsqldoc dla PL/SQL Developer

Dokumentację HTML funkcji, procedur, pakietów, typów, tabel i widoków łatwo uzyskać za pomocą wtyczki plsqldoc. Tekst dokumentacji zostaje pobrany z definicji i komentarzy w kodzie źródłowym, podobnie jak dzieje się w przypadku Javadoc dla języka programowania Java. Wtyczka wymaga PL/SQL Developer w wersji co najmniej 5.1.2.

Do pobrania: plsqldoc.zip (wersja 1.2.0 – 990 KB)