LazyVim – setup do Neovim

Neovim jest bardzo elastycznym edytorem tekstu opartym na Vim.

LazyVim jest dodatkiem konfiguracyjnym do Neovim. Umożliwia łatwe dostosowanie i rozszerzenie konfiguracji edytora.

LazyVim jest dodatkiem do szybkiej konfiguracji Neovim
LazyVim w akcji

Jak pomaga LazyVim:

  • Zmienia NeoVim w pełne IDE,
  • Upraszcza dopasowanie i rozszerzenie Twojej konfiguracji,
  • Działa szybko,
  • Są dostępne domyślne ustawienia dla opcji, autocmds i keymap,
  • Zawiera wstępnie skonfigurowane dodatki gotowe do użycia.

Strona projektu LazyVim