Enterprise Architect 16 – premiera

Kiedy szuka się zaawansowanego programu do modelowania i projektowania oprogramowania, najczęściej trafia się na Enterprise Architect firmy Sparx Systems. Właśnie ukazała się nowa wersja 16.0 i zobaczmy jakie zmiany i ulepszeniami zawiera.

Enterprise Architect 16

Przybliżając nową wersję, zaczynamy od zakresu Modelowanie i współpraca. Pracę użytkowników nad modelami wspierają wbudowane narzędzia: Chat, Journals, Reviews i Disccusions (wymiana informacji, obrazków, czy wideo). To pomaga uczynić współpracę bardziej efektywną i twórczą. Inne zmiany, w tym usprawniony proces audytu modeli i lepsza kontrola uprawnień dają pełniejszy obraz zmian systemu. Pozostałe drobniejsze udoskonalenia jak automatyczne odświeżanie Diagramów, automatyczne pobieranie zmienionych Diagramów, zmiana Diagramu w arkusz kalkulacyjny, czy personalizowane dokumenty ułatwiają codzienną pracę zespołu.
Czytaj więcej o Modelowaniu i współpracy z ilustracjami i wideo (eng)…

Także pod względem Technologii nastąpiły zmiany w programie Enterprise Architect 16. Przede wszystkim jest dostępny program w wersji 64-bitowej (oprócz standardowej 32-bitowej). Zmiana zwiększa wydajność w pracy z dużymi zbiorami danych, raportami, plikami i repozytoriami. Zastosowano nowy standard pliku repozytorium oparty na SQLite (QEA dla osobistych plików i QEAX dla plików współdzielonych w małej grupie). Co więcej, do repozytoriów opartych na bazie danych łączymy się przez nowy wbudowany w sterownik połączenia z DBMS. Plus JavaScript został domyślnym językiem skryptowy w EA (wbudowane Sciplety i biblioteki skryptów) oraz nowy format XEA do wymiany danych (na przykład archiwizacji i eksportu/importu do repozytoriów).
Więcej informacji o technologiach z ilustracjami i wideo (eng)…

Poza wyżej wspomnianymi dużymi zmianami, nowa wersja dodaje wiele w zakresie Narzędzi, frameworków i doświadczeń użytkownika. W skrócie: nowy ciemny temat interfejsu, nowe modele Patterns dla inżynierów systemowych (DMN patterns, AUTOSAR, SysML Patterns, Modelica case studies i inne), NIEM 5 i najnowsze modele referencyjne NIEM, konfiguracja nazywania AutoName, nowe paski statusu i konfiguracja pasków narzędzi QuickAcces.
Zobacz szczegóły z zrzutami ekranu i wideo (eng)…

Materiały dodatkowe do Enterprise Architect 16

User Guide (on-line): poradnik użytkownika wersji 16 (eng).

User Guide Library: rozbudowana biblioteka materiałów związanych z użytkowaniem programu w formacie PDF.

PL/SQL Developer 15.0 – premiera

Producent programu wydał nową wersję PL/SQL Developer 15.0, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w kwietniu 2022.

PL/SQL Developer 15.0
PL/SQL Developer 15.0 – tryby Light i Dark

Nowe funkcje i ulepszenia (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode (19 styli) i Light Mode (17 styli)
 • połączenie z bazą Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia Edytora
  • funkcja Repeat play dla makr
  • preferencje Code Assistent
  • nowy przycisk „Comment/Uncomment Line
  • status line wyświetla długość zaznaczenia
 • ulepszenia modułów programu (wybrane)
  • Bookmark (np. lista zakładek może zostać wyświetlona jako menu)
  • SQL Window (np. edytowane wyniki działania skryptu mogą być wyświetlone w formie komendy SQL, w Command Window lub skopiowane do schowka)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. filtrowanie statystyk wg nazwy)
  • DBMS Scheduler (np. Credentials i File Watchers mogą być tworzone, modyfikowane i usuwane)
  • Workset (zmiany w filtrowaniu i selekcji)
  • Search List (np. lista wyszukiwania może zostać wyświetlona jako menu)
  • Compare User Objects
  • SDI (Single Document Interface)
 • poprawki znalezionych błędów w programie

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/products/pl-sql-developer/features/new-features-pl-sql-15-0/

PL/SQL Developer 15 Beta

Firma Allround Automations, producent programu, udostępnił wersję testową PL/SQL Developer 15 Beta. Zaprasza do jej instalacji oraz testowania.

Wydanie wersji 15 produkcyjnej zostało zaplanowane na kwiecień 2022. Termin może się przesunąć zależnie od wyników Beta testów. Co ważne, każdy kto kupi program przed wydaniem nowej wersji, otrzyma aktualizację bezpłatnie.

PL/SQL Developer 15 Beta
Ekran główny PL/SQL Developer 15 Beta

Do pobrania

PL/SQL Developer 15.0 32 bit beta
PL/SQL Developer 15.0 64 bit beta

Beta w obu edycjach jest ograniczona czasowo – do 1 kwietnia 2022.

Instalacja

Instalator programu tworzy osobny katalog dla wersji 15 beta. To pozwala na jednoczesną instalację wersji Beta i pełnej wersja programu na tym samym komputerze PC.

PL/SQL Developer 15.0 przechowuje preferencje i ustawienia w osobnym miejscu, innym niż poprzednie wersje programu. Głównym miejscem jest katalog “%APPDATA%\PLSQL Developer 15” (n.p. “C:\Users\<User>\AppData\Roaming\PLSQL Developer 15”). Pozostałe ustawienia jak wielkość okna, ostatnio używane pliki i podobne zostaną zapamiętywane w rejestrze “HKEY_CURRENT_USER\Software\Allround Automations\PL/SQL Developer 15”. Pierwsze uruchomienie wersji 15 Beta skopiuje preferencje i ustawienia z poprzednich wersji programu, o ile takie są zainstalowane.

Co ciekawe, można na jednym komputerze zainstalować jednocześnie edycję 32- i 64-bitową. Każda z edycji będzie zainstalowana w swoim katalogu i jako osobny program w Panelu Sterowania Windows.

Beta Feedback

Producent programu zaprasza do raportowania informacji z użytkowania wersji Beta na stronie PL/SQL Developer 15 Beta forum lub wysyłając e-mail na adres support@allroundautomations.com. Dzięki informacjom zwrotnym program będzie lepszy i szybciej dostępny w nowej wersji.

Nowe funkcje (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode i Light Mode
 • Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia modułów proogramu
  • Edytor (np. funkcja Repeat play dla makr)
  • Bookmark (np. lista zakładek może być wyświetlana jako menu)
  • SQL Window (np. rezultat wykonania skryptu SQL może być przypięty do okna)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. sortowanie wg nagłówka kolumny)
  • DBMS Scheduler
  • Workset
  • Search List
 • poprawki błędów

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/plsqldev-15-beta/

PL/SQL Developer 12.0 beta

PL/SQL Developer

Nowe menu-wstążka i nowy interfejs pojedynczego dokumentu są najbardziej widocznymi zmianami PL/SQL Developer 12 beta. Mniej widoczne zmiany i usprawnienia znajdują się w między innymi głównych elementach interfejsu użytkownika, schowku i debuggerze.

Producent zaprasza i zachęca do testowania nowej bety działającej do 1 lutego 2017 (dostępna w opcji 32- lub 64- bitowej). Wersja beta instaluje się w osobnym katalogu i zapisuje ustawienia w innej lokalizacji, niż zainstalowana pełna wersja programu. Dlatego obie wersje mogą jednocześnie działać na jednym komputerze.

PL/SQL Developer 12.0 Beta information page

MindManager 2017 już jest!

MindManager

Nowa wersja programu MindManager jest już dostępna.

Wg producenta aż 85-90% nowych funkcji i usprawnień powstało na bazie zgłoszeń dotychczasowych użytkowników.

Program jest dostępny w wersjach językowych: Angielskiej, Francuskiej i Niemieckiej i w cenie 349 EUR netto SRP za pojedyncze stanowisko (sugerowana cena detaliczna producenta).

Więcej o nowej wersji w kolejnych wpisach.

Zapowiedź MindManager 2017

Nowa wersja programu MindManager 2017 dla Windows będzie miała swoją premierę w październiku 2016 (według zapowiedzi producenta). Znajdą się w niej nowe funkcje do współdzielenia się informacjami, a elastyczność korzystania z programu będzie jeszcze większa.

Współdzielenie

MindManager 2017

MindManager 2017 umożliwia dzielenie się informacjami z każdym, kto tylko korzysta z przeglądarki internetowej. Funkcja eksportu w formacie HTML5 tworzy interaktywne prezentacje map myśli, notatek ze spotkań, zadań, wykresów czasu projektu, diagramów przepływu itd.

Wszechstronność

MindManager 2017

 

Z nowego MindManager 2017 można wyeksportować dane do wielu aplikacji takich jak Slack, Box, OneNote, Google Docs i GMail dzięki integracji z serwisem Zappier. Prosty interfejs webowy do synchronizacji danych z aplikacjami do zarządzania zadaniami lub narzędziami do programowania zwinnego, pozwala na uzyskanie przejrzystego widoku codziennego przepływu pracy.

Elastyczność

MindManager 2017

Nowe szablony prezentujące czas projektów pozwalają na czytelną i jasną prezentację map produktu, punktów milowych projektu i planów marketingowych. Nowe szablony są dostępne dla układu poziomego i pionowego mapy.

Kontrola

MindManager 2017

 

MindManager 2017 pomaga ogarnąć chaos i ostateczne terminy w projektach. Nowy widok ścieżki krytycznej skupia uwagę na terminach i zależnościach. A zakreślenie zasadniczych terminów i zadań na mapie myśli lub wykresie Gantta wskazuje kolejne kroki.

Wizualność

MindManager 2017

Dodanie ponad 600 nowych obrazków w 15 kategoriach pomoże uzyskać jeszcze większy wizualny efekt skupienia na najważniejszych tematach mapy myśli.