PL/SQL Developer 7.1.3 (nowa wersja)

PL/SQL DeveloperNajnowsza wersja PL/SQL Developer przynosi przede wszystkim zmiany w zakresie kompatybilności z Windows Vista, ale również poprawki zgłoszonych błędów.

Aktualizacja oznaczona numerem 7.1.3 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Poprawione błędy programu (skrócona lista w jęz. ang.):

 • Windows Vista compatibility improvements: Setup is now fully Vista compatible, Registering application and file types is now Vista compatible
 • Improved indexing method for HTML Help
 • Reloading changed files did not work correctly for SQL Window
 • Copy (without header) added an empty first line
 • Replaced sys.all_synonyms & sys.dba_synonyms by all_synonyms and dba_synonyms to allow for private or public synonym replacement for these views
 • Table partitions for index organized tables on Oracle9i and earlier did not show
 • Source files in Unix format (LF instead of CR/LF) would not always be parsed correctly
 • Large Data Editor, text editor did not wrap text correctly
 • Explain Plan Window could not handle XMLQuery with RETURNING CONTENT clause
 • SQL Window could not edit data from a table across a database link
 • FLOAT columns would not include precision
 • Copy/Paste in result grid improved to handle quotes better
 • Projects could not handle files with comma in path
 • ODBC Importer could use invalid variable names (based on ODBC field names
 • Command line parameters viewobject and editobject did not work correctly

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer

PL/SQL Developer 7.1.2

PL/SQL DeveloperNowa wersja programu PL/SQL Developer oznaczona została numerem 7.1.2 i zawiera przede wszystkim poprawki błędów. Na przykład, naprawiono podświetlanie błędów w Command Window i obsługę znaków Unicode we Views. Pełna lista poprawek na stronie producenta programu.

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer

Zmiany w PL/SQL Developer 7.1.1

PL/SQL Developer 7.1.1Producent programu PL/SQL Developer udostępnił nową, małą wersję programu o numerze 7.1.1. Nowa wersja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników
posiadających wersję bazową 7.1 lub wykupiony Annual Service Contract.

Zmiany w programie są następujące:

 • Wydruk może być ograniczony do pierwszych 10 tys. znaków
 • Klawisze numeryczne mogą nie działać w edytorze, jeśli funkcja klawiszy bookmark jest niezdefiniowana
 • Można wyłączyć drukowanie numerów linii
 • Niektóre znaki mogą być przycięte w edytorze w przypadku najmniejszej rozmiaru fontów
 • AutoReplace wspiera szablony (pod prawym klawiszem mysz w edytorze AutoReplace
 • Dodany: klawisz Edytor: AutoReplace
 • Naprawiono błąd pamięci w edytorze PL/SQL Developer pojawiający się w przypadku podświetlenia zmiennych dla długich bloków komentarzy
 • Dodano preferencje dla znaków specjalnych
 • Naprawiono błąd uruchamiania PL/SQL Developer

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer

PL/SQL Developer: nowa wersja 7.1

Prawdopodobnie najlepsze IDE dla programistów PL/SQL jest teraz dostępne w nowej wersji 7.1. Najważniejsze zmiany w programie PL/SQL Developer obejmują:

Wsparcie dla Unicode w edytorze PL/SQL, edytorze SQL i definicjach obiektów

* kliknij na obrazek, aby powiększyć

Teraz edytory SQL i PL/SQL wspierają Unicode co oznacza, że można pisać programy i zapytania zawierające znaki Unicode. Można również używać znaków Unicode w definicjach obiektów takich jak tabele, czy widoki.

Code folding (zwijanie/ukrywanie kodu)
Edytor PL/SQL umożliwia w nowej wersji zwijanie/ukrywanie części kodu. Jest to rozwiązanie, które pomaga programiście ukryć kod, którym nie jest aktualnie zainteresowany. Lub patrząc z innej strony skupić się na tej części kodu, nad którym aktualnie pracuje. Funkcja daje generalnie większy przegląd kompleksowych (dużych) programów PL/SQL i ułatwia identyfikację struktury kodu.

Dzielenie na części okna edytora
Edytor PL/SQL Developer posiada nową funkcję, która umożliwia podział ekranu na 2 (dwie) części. Dzięki temu programista może w jednej chwili przeglądać lub edytować dwie powiązane ze sobą części kodu tego samego programu.

SQL Exporter
Do dostępnych wcześniej opcji eksportu w formacie CSV, XML, HTML doszła możliwość eksportu wyników zapytań w formacie pliku SQL. Plik zawiera również instrukcje insert dla wybranych rekordów.

Nowe preferencje edytora

 • Przerwa pomiędzy liniami – wyświetla linie kodu w edytorze PL/SQL i SQL z 1, 5 i 10 dodatkowymi liniami przerwy lub tylko bieżący numer linii.
 • Pokaż status linii – wyświetla status linii na marginesie edytora: kolor żółty = zmieniona, zielony = nowa.
 • Zawijanie linii – zawija długie linie kodu przekraczające prawy margines.
 • Dostępne ukrywanie kodu – pozwala lub zabrania ukrywania kodu PL/SQL.

Inne rozszerzenia

 • Text Importer posiada skrypty: inicjujący i finalizujący.
 • Menu „Edit > Show Special Characters” pozwala pokazać znaki tabulacji, spacji i końca linii.
 • Komenda SPOOL z Command Windows wspiera opcje [APPEND|REPLACE].
 • System pomocy zgodny z HTML Help for Windows Vista.
 • Zarządzanie licencjami zmienione w tryb pojedynczej rejestracji („Help -> Register”).
 • Dodana opcja „Show gutter” w oknie SQL oraz menu popup.

Zobacz również:
Strona programu PL/SQL Developer na hanze.pl

plsqldoc dla PL/SQL Developer

Dokumentację HTML funkcji, procedur, pakietów, typów, tabel i widoków łatwo uzyskać za pomocą wtyczki plsqldoc. Tekst dokumentacji zostaje pobrany z definicji i komentarzy w kodzie źródłowym, podobnie jak dzieje się w przypadku Javadoc dla języka programowania Java. Wtyczka wymaga PL/SQL Developer w wersji co najmniej 5.1.2.

Do pobrania: plsqldoc.zip (wersja 1.2.0 – 990 KB)

Active Query Builder dla PL/SQL Developer

Programista PL/SQL Developer planujący korzystanie z unii (union), zagnieżdżonych połączeń (joins) i pod-zapytań (sub-queries) powinien zastąpić standardowy moduł Query Builder wtyczką o nazwie Active Query Builder. Wtyczka oparta jest na komponencie firmy Active Database i wymaga PL/SQL Developera w co najmniej wersji 7.0.0.

Do pobrania: ActiveQueryBuilder.zip (wersja 1.0.0 – 950 KB)