Mała aktualizacja Help & Manual 5.2.0 build 902

Help & Manual 5.2.0 (902)

Dla wszystkich użytkowników Help & Manual w wersji 5.x dostępna jest do pobrania nowa wersja. Aktualizacja przynosi kilka małych zmian i poprawek, w tym:

 • formatowanie narzędzia malowania jest dostępne Quick Access Toolbar,
 • prefiks ID tematu jest stosowany jako sugestia dla obrazków,
 • usunięcie błędu przy komniguracji wielomonitorowej,
 • zmiana stylu zmienia teraz wszystkie miejsca wystąpienia.

Pobranie Help & Manual

Aktualizacja Help & Manual

Help & Manual 5.2  

EC Software wydał aktualizację programu Help & Manual do wersji 5.2. Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników wersji 5.x programu.

Z ciekawych nowości, od tej wersji dostępny jest projektant wyglądu drukowanych dokumentacji i PDF. A Webhelp i HTML Help posiadają pełnotekstowy indeks z JavaScript.

Pobieranie Help & Manual 5.2

Help & Manual w nowej wersji 5.11

Dostępna jest nowa wersja techniczna programu Help & Manual o numerze 5.11. Aktualizacja usuwa znalezione błędy i nie wnosi nowych funkcji do programu.

Wybrane zmiany i poprawki:

 • usunięto błędy wyliczania daty w statystykach projektu,
 • nowe opcje w formacie WebHelp: możliwość eksportu tematów pomocy bez obowiązkowego porządku bajtowego UTF-8 oraz opcjonalnie modyfikacja bitu archiwizacji w plikach tematów,
 • poprawiono funkcję wyszukiwania i zamiany,
 • poprawiono przenoszenie tematów pomiędzy projektami,
 • usunięto błąd eksportu spisu treści w PDFie.

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników programu w wersji 5.x.

Do pobrania: hmsetup.exe (instalator, ok. 27 MB, wersja 5.1.1 build 790, zmiany 19.03.2009)

Nowa aktualizacja techniczna Help & Manual

Help & Manual 5.11

Nowa wersja programu Help & Manual 5.11 przynosi zmiany poprawiające błędy wersji 5.1 oraz zmiany, które nie zdążyły się pojawić się w wersji 5.1. Między innymi, poprawiono kalkulację statystyki projektu oraz dodano dwie nowe opcje do formatu WebHelp: eksport stron tematów bez obowiązkowego układu zaznaczenia bajtowego dla UTF-8 i modyfikację bitu Archive dla plików tematów.

Wersja 5.11 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników programu Help & Manual w wersji 5.x.

Szczegółowa lista zmian (w jęz. angielskim)

Pobieranie wersji H&M 5.11

Aktualizacja Help & Manual 5.0.5

Help & Manual 5.0.5

Nowa aktualizacja programu Help & Manual 5.0.5 (kompilacja 620) jest dostępna do pobrania i instalacji dla wszystkich użytkowników wersji 5.

Usprawnienia i dodatki:

 • edycja “skórek” dostępna również w edycji Standard (dotychczas tylko w Professional),
 • eksport razem ze “skórkami”,
 • ulepszony eksport projektów złożonych z kilku podprojektów,
 • ulepszony raport projektu (więcej informacji w lepszym stylu),
 • nowy plik konfiguracji dla tłumaczenia korzystającego z SDL Trados,
 • nowy tryb “protected” dla zmiennych użytkownika,
 • usprawniony eksport do PDF,
 • dodano eksport do Adobe Digital Editions (format EPUB), na razie jeszcze w fazie eksperymentalnej.

Pobranie (download): hmsetup.exe (około 27 MB, wersja 5.0.5 kompilacja 620)

Aktualizacja Help & Manual do 5.0.4

Help & Manual 5.0.4

Dla wszystkich użytkowników wersji 5 programu Help & Manual dostępna jest nowa aktualizacja oznaczona numerem wersji 5.0.4 i kompilacji 574.

W niniejszej wersji producent szczególny nacisk położył na zwiększenie szybkości programu. Dotychczas w trybie gotowości program zużywał zbyt wiele zasobów procesora (CPU). Problem nie był specjalnie dokuczliwy dla właścicieli szybkich komputerów, ale na słabszych maszynach mógł powodować zauważalny spdaek prędkości działania. Teraz wersja 5.0.4 bardziej ekonomicznie korzysta z procesora.

Pozostałe ulepszenia i poprawki:

 • zaktualizowno “Skins” (skórki)
 • poprawiono zachowanie okienek dialogowych w Find Topic i Insert Snippet
 • drukowanie snippets w PDF/szablonach instrukcji jest teraz sprawdzane dla zmiennych i wartości tekstowych
 • zmienne projektu: lista zmiennych jest sortowana
 • zaimlementowano automatyczną funkcję naprawy zduplikowanych TOC (tematów spisu treści)
 • przenoszenie plików w projekcie: dokonano wielu drobnych korekt i usprawnień
 • raport projektu: nowy raport zawierający tematy bez słów kluczowych
 • czytnik XML: prawidłowa obsługa numerowania wielopoziomowych list
 • Webhelp: index separators are parsed for variables, search stoplist was not saved correctly
 • zrzut ekranu: podczas zapisywania podgląd dla GIF i PNG jest znów widoczny
 • poprawiono błędy w Find & Replace
 • poprawiono działanie podglądu wydruku, jeśli drukarki są dostępne w systemie, ale nie ma zaznaczonej drukarki domyślnej

Download: hmsetup.exe (wersja 5.0.4 build 574, około 27 MB)