Help+Manual 9 – premiera

Nowa wersja programu Help+Manual 9 jest już dostępna!

W skrócie, Help+Manual jest programem do tworzenia dokumentacji elektronicznej. Umożliwia twórcy pracę z jednym projektem, z którego generowanych jest wiele formatów wyjściowych. Każdy format można dopasować do własnych wymagań i po wygenerowaniu od razu cyfrowo dystrybuować.

Nowa wersja zawiera wiele nowych funkcjonalności:

 • Kontrola wersji z wsparciem dla GIT
 • Definiowalne style obrazków
 • Tabele i odnośniki do rysunków (obrazów)
 • Łączenie i osadzanie PDF
 • Import plików z formatowaniem Markdown
 • Aktualizacja Premium Pack 5
 • i wiele innych…

Nowa wersja Help+Manual 9 na ekranach

Więcej informacji

New Features and Changes in Help+Manual 9 – Nowe funkcje i zmiany w Help+Manual 9 (ang.)
Help+Manual 9 Help – Instrukcja użytkownika programu w formie prostego kursu online (ang.)
What’s new in Help+Manual 9 – Krótka informacja producenta o nowej wersji (ang.)
Help+Manual – informacje o programie i możliwość zakupu na Hanze.pl

Mała aktualizacja Help & Manual 5.2.0 build 902

Help & Manual 5.2.0 (902)

Dla wszystkich użytkowników Help & Manual w wersji 5.x dostępna jest do pobrania nowa wersja. Aktualizacja przynosi kilka małych zmian i poprawek, w tym:

 • formatowanie narzędzia malowania jest dostępne Quick Access Toolbar,
 • prefiks ID tematu jest stosowany jako sugestia dla obrazków,
 • usunięcie błędu przy komniguracji wielomonitorowej,
 • zmiana stylu zmienia teraz wszystkie miejsca wystąpienia.

Pobranie Help & Manual

Aktualizacja Help & Manual

Help & Manual 5.2  

EC Software wydał aktualizację programu Help & Manual do wersji 5.2. Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników wersji 5.x programu.

Z ciekawych nowości, od tej wersji dostępny jest projektant wyglądu drukowanych dokumentacji i PDF. A Webhelp i HTML Help posiadają pełnotekstowy indeks z JavaScript.

Pobieranie Help & Manual 5.2

Help & Manual w nowej wersji 5.11

Dostępna jest nowa wersja techniczna programu Help & Manual o numerze 5.11. Aktualizacja usuwa znalezione błędy i nie wnosi nowych funkcji do programu.

Wybrane zmiany i poprawki:

 • usunięto błędy wyliczania daty w statystykach projektu,
 • nowe opcje w formacie WebHelp: możliwość eksportu tematów pomocy bez obowiązkowego porządku bajtowego UTF-8 oraz opcjonalnie modyfikacja bitu archiwizacji w plikach tematów,
 • poprawiono funkcję wyszukiwania i zamiany,
 • poprawiono przenoszenie tematów pomiędzy projektami,
 • usunięto błąd eksportu spisu treści w PDFie.

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników programu w wersji 5.x.

Do pobrania: hmsetup.exe (instalator, ok. 27 MB, wersja 5.1.1 build 790, zmiany 19.03.2009)

Nowa aktualizacja techniczna Help & Manual

Help & Manual 5.11

Nowa wersja programu Help & Manual 5.11 przynosi zmiany poprawiające błędy wersji 5.1 oraz zmiany, które nie zdążyły się pojawić się w wersji 5.1. Między innymi, poprawiono kalkulację statystyki projektu oraz dodano dwie nowe opcje do formatu WebHelp: eksport stron tematów bez obowiązkowego układu zaznaczenia bajtowego dla UTF-8 i modyfikację bitu Archive dla plików tematów.

Wersja 5.11 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników programu Help & Manual w wersji 5.x.

Szczegółowa lista zmian (w jęz. angielskim)

Pobieranie wersji H&M 5.11

Aktualizacja Help & Manual 5.0.5

Help & Manual 5.0.5

Nowa aktualizacja programu Help & Manual 5.0.5 (kompilacja 620) jest dostępna do pobrania i instalacji dla wszystkich użytkowników wersji 5.

Usprawnienia i dodatki:

 • edycja “skórek” dostępna również w edycji Standard (dotychczas tylko w Professional),
 • eksport razem ze “skórkami”,
 • ulepszony eksport projektów złożonych z kilku podprojektów,
 • ulepszony raport projektu (więcej informacji w lepszym stylu),
 • nowy plik konfiguracji dla tłumaczenia korzystającego z SDL Trados,
 • nowy tryb “protected” dla zmiennych użytkownika,
 • usprawniony eksport do PDF,
 • dodano eksport do Adobe Digital Editions (format EPUB), na razie jeszcze w fazie eksperymentalnej.

Pobranie (download): hmsetup.exe (około 27 MB, wersja 5.0.5 kompilacja 620)