Aktualizacja Help & Manual do 5.0.4

Help & Manual 5.0.4

Dla wszystkich użytkowników wersji 5 programu Help & Manual dostępna jest nowa aktualizacja oznaczona numerem wersji 5.0.4 i kompilacji 574.

W niniejszej wersji producent szczególny nacisk położył na zwiększenie szybkości programu. Dotychczas w trybie gotowości program zużywał zbyt wiele zasobów procesora (CPU). Problem nie był specjalnie dokuczliwy dla właścicieli szybkich komputerów, ale na słabszych maszynach mógł powodować zauważalny spdaek prędkości działania. Teraz wersja 5.0.4 bardziej ekonomicznie korzysta z procesora.

Pozostałe ulepszenia i poprawki:

 • zaktualizowno “Skins” (skórki)
 • poprawiono zachowanie okienek dialogowych w Find Topic i Insert Snippet
 • drukowanie snippets w PDF/szablonach instrukcji jest teraz sprawdzane dla zmiennych i wartości tekstowych
 • zmienne projektu: lista zmiennych jest sortowana
 • zaimlementowano automatyczną funkcję naprawy zduplikowanych TOC (tematów spisu treści)
 • przenoszenie plików w projekcie: dokonano wielu drobnych korekt i usprawnień
 • raport projektu: nowy raport zawierający tematy bez słów kluczowych
 • czytnik XML: prawidłowa obsługa numerowania wielopoziomowych list
 • Webhelp: index separators are parsed for variables, search stoplist was not saved correctly
 • zrzut ekranu: podczas zapisywania podgląd dla GIF i PNG jest znów widoczny
 • poprawiono błędy w Find & Replace
 • poprawiono działanie podglądu wydruku, jeśli drukarki są dostępne w systemie, ale nie ma zaznaczonej drukarki domyślnej

Download: hmsetup.exe (wersja 5.0.4 build 574, około 27 MB)

Shareware Industry Award dla Help & Manual 5

sia08award

Program Help & Manual 5 zdobył nagrodę Shareware Industry Award 2008 w kategorii Best Overall Utility (Najlepszy Zintegrowany Program Narzędziowy).

Zdjęcie zostało wykonane w trakcie odbioru nagrody 19 lipca w Bostonie przez głównego dewelopera programu H&M i jednocześnie właściciela firmy EC Software, która produkuje program.

Nagroda SIA przyznawana jest przez grono tysięcy autorów oprogramowania shareware, dziennikarzy, recenzentów i reprezentantów firm, które rozwijają, promują i sprzedają shareware z 87 krajów na całym świecie.

Help & Manual 5 – już jest!

Help & Manual 5

Jest już dostępna nowa 5-ta wersja zaawansowanego programu do tworzenia plików pomocy Help & Manual.

Wybrane cechy H&M 5:

 • Nowy interfejs użytkownika
  Wygląd analogiczny do interfejsu Microsoft Office 2007. Duże ikony, rozwijane w dół menu i paski narzędzi z dostępem do funkcji powiązanych z bieżącym zadaniem. Specjalny pasek narzędzi Quick Access z często stosowanymi komendami. I możliwość zminimalizowania pasków narzędzi.
 • Czysty XML
  Źródłowym formatem H&M 5 jest XML. Projekty są zapisywane bezpośrednio w XML w folderach i podkatalogach lub w jednym skompresowanym pliku zawierającym podkatalogi lub w bazie danych. Edycja XML w trybie WYSIWYG, tak jak w zwykłym edytorze tekstu (na przykład MS Word), oraz dostęp w każdym momencie do źródłowego XML.
 • Dokumentacja pisana przez wielu-użytkowników
  Wielu użytkowników może tworzyć ten sam projekt w tym samym czasie. Nie jest wymagana baza danych lub programowy serwer, obsługa jest wbudowana w program. Użytkownik ma również dostęp poprzez nowy Project Explorer do wielu projektów jednocześnie.
 • Elastyczność na maxa
  Możliwość tworzenia kompilowanego HTML Help (.chm), WebHelp (.html), Visual Studio Help (.hxs), podręczników PDF, eBooks ze zintegrowanym czytnikiem i dokumentacji Word. Wszystkie formaty są generowane z jednego projektu pomocy w dowolnym momencie.

Ważne udoskonalenia programu:

 • Wydajniejsza obsługa dużych projektów pomocy
  Istotne przyspieszenie pracy z projektami zawierającymi tysiące stron w rozdziałach. Dynamiczne ładowanie plików projektu, wydajnie wyszukiwanie i zamiana tekstu oraz ponowne użycie stylów i szablonów HTML.
 • Szablony i „skórki”
  W pełni konfigurowalne szablony HTML i PDF oraz wsparcie dla „skórek”, czyli profesjonalnie przygotowanych układów graficznych pliku pomocy.
 • Snippets i zewnętrzne źródła danych
  W H&M 5 można korzystać z danych z różnych źródeł. Projekty mogą zawierać tematy (rozdziały) z różnych projektów i można je edytować, w taki sam sposób jak lokalne tematy. Snippets (fragmenty tekstu) mogą być pobierane z centralnego repozytorium i automatycznie aktualizowane po zmianie źródła.

Do pobrania wersja testowa H&M5 (około 27 Mb): hmsetup.exe

Nowa wersja – Help & Manual 4.5

Drodzy użytkownicy programu Help & Manual 4.x, producent programu rekomenduje zainstalowanie najnowszej wersji 4.5. A w niej kilka nowych funkcji oraz poprawki znalezionych błędów. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 4.x.

Krótka lista zmian w wersji 4.5:

 • Impict w najnowszej wersji zawiera import/eksport XML dla translacji obiektów tekstowych i odwołań do obrazków
 • Bezpieczna wersja skryptów JavaScript w pomocy opartej na przeglądarce WWW
 • Tworzenie tematów metodą drag&drop
 • Wstawianie znaków specjalnych z osobnego menu
 • Poprawki błędów w modułach HTML, XML Import i PDF Export

Do pobrania: hmsetup.exe (wersja 4.5 build 1306; plik: 28 MB)

Help & Manual 4.31

Help & ManualDla wszystkich użytkowników Help & Manual w wersji 4.xx dostępna jest bezpłatnie nowa wersja 4.31. Poważnych zmian nie ma zbyt wiele, natomiast dużo jest poprawek błędów raportowanych przez użytkowników i występujących w specyficznych konfiguracjach i sytuacjach. Zalecane przez producenta jest zainstalowanie niniejszej aktualizacji.

Krótka lista nowych cech programu H&M 4.31:

 • Tabele pozwalają na dodanie znaku następnej strony wewnątrz wiersza tabeli.
 • Zaktualizowany silnik PDF z ulepszonym wbudowywaniem fontów.
 • Nowe opcje dla spisu treści HTML Help.
 • Ulepszony import i eksport CHM dla języków azjatyckich i innych.
 • Nowy Kreator Delphi dla Delphi for Win32.
 • Synchronizator Projektów pozostawia moduły podrzędne bez zmian.
 • Ulepszone indeksowanie po słowach kluczowych dla wielu języków.
 • Nowy meta tag zmienna topic ID dla pomocy opartej na przeglądarce.
 • Łączenie importowanych zmiennych z listą aktualnych zmiennych.
 • Wiele mniejszych zmian i poprawek błędów.

Pełny opis nowych funkcji i poprawek na stronie producenta: New features in version 4.31

Do pobrania – wersja 4.31, build 1243 (03.08.2007): hmsetup.exe (wielkość pliku 28 MB)

Integracja pomocy on-line z Visual Basic

HTML Help i Visual BasicNajlepsze źródło informacji w jaki sposób integrować Visual Basica i pomoc on-line znajduje się na stronie www.help-info.de prowadzonej przez Ulricha Kulle. Szczególnie pomocne w zakresie współpracy HTML Help z VB, począwszy od wersji VB 6 do VB .NET oraz Visual Basic for Applications. Serwis jest dostępny w języku angielskim i niemieckim.

Wybrane dokumenty (autor: Ulrich Kulle):
Help for controls with VB .NET
How to controls with VB.NET
Online help and VBA
HTML Help API for VBA, VB6 and VB2003