PL/SQL Developer 15.0 – premiera

Producent programu wydał nową wersję PL/SQL Developer 15.0, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w kwietniu 2022.

PL/SQL Developer 15.0
PL/SQL Developer 15.0 – tryby Light i Dark

Nowe funkcje i ulepszenia (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode (19 styli) i Light Mode (17 styli)
 • połączenie z bazą Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia Edytora
  • funkcja Repeat play dla makr
  • preferencje Code Assistent
  • nowy przycisk „Comment/Uncomment Line
  • status line wyświetla długość zaznaczenia
 • ulepszenia modułów programu (wybrane)
  • Bookmark (np. lista zakładek może zostać wyświetlona jako menu)
  • SQL Window (np. edytowane wyniki działania skryptu mogą być wyświetlone w formie komendy SQL, w Command Window lub skopiowane do schowka)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. filtrowanie statystyk wg nazwy)
  • DBMS Scheduler (np. Credentials i File Watchers mogą być tworzone, modyfikowane i usuwane)
  • Workset (zmiany w filtrowaniu i selekcji)
  • Search List (np. lista wyszukiwania może zostać wyświetlona jako menu)
  • Compare User Objects
  • SDI (Single Document Interface)
 • poprawki znalezionych błędów w programie

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/products/pl-sql-developer/features/new-features-pl-sql-15-0/

PL/SQL Developer 15 Beta

Firma Allround Automations, producent programu, udostępnił wersję testową PL/SQL Developer 15 Beta. Zaprasza do jej instalacji oraz testowania.

Wydanie wersji 15 produkcyjnej zostało zaplanowane na kwiecień 2022. Termin może się przesunąć zależnie od wyników Beta testów. Co ważne, każdy kto kupi program przed wydaniem nowej wersji, otrzyma aktualizację bezpłatnie.

PL/SQL Developer 15 Beta
Ekran główny PL/SQL Developer 15 Beta

Do pobrania

PL/SQL Developer 15.0 32 bit beta
PL/SQL Developer 15.0 64 bit beta

Beta w obu edycjach jest ograniczona czasowo – do 1 kwietnia 2022.

Instalacja

Instalator programu tworzy osobny katalog dla wersji 15 beta. To pozwala na jednoczesną instalację wersji Beta i pełnej wersja programu na tym samym komputerze PC.

PL/SQL Developer 15.0 przechowuje preferencje i ustawienia w osobnym miejscu, innym niż poprzednie wersje programu. Głównym miejscem jest katalog “%APPDATA%\PLSQL Developer 15” (n.p. “C:\Users\<User>\AppData\Roaming\PLSQL Developer 15”). Pozostałe ustawienia jak wielkość okna, ostatnio używane pliki i podobne zostaną zapamiętywane w rejestrze “HKEY_CURRENT_USER\Software\Allround Automations\PL/SQL Developer 15”. Pierwsze uruchomienie wersji 15 Beta skopiuje preferencje i ustawienia z poprzednich wersji programu, o ile takie są zainstalowane.

Co ciekawe, można na jednym komputerze zainstalować jednocześnie edycję 32- i 64-bitową. Każda z edycji będzie zainstalowana w swoim katalogu i jako osobny program w Panelu Sterowania Windows.

Beta Feedback

Producent programu zaprasza do raportowania informacji z użytkowania wersji Beta na stronie PL/SQL Developer 15 Beta forum lub wysyłając e-mail na adres support@allroundautomations.com. Dzięki informacjom zwrotnym program będzie lepszy i szybciej dostępny w nowej wersji.

Nowe funkcje (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode i Light Mode
 • Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia modułów proogramu
  • Edytor (np. funkcja Repeat play dla makr)
  • Bookmark (np. lista zakładek może być wyświetlana jako menu)
  • SQL Window (np. rezultat wykonania skryptu SQL może być przypięty do okna)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. sortowanie wg nagłówka kolumny)
  • DBMS Scheduler
  • Workset
  • Search List
 • poprawki błędów

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/plsqldev-15-beta/

PL/SQL Developer 12.0 beta

PL/SQL Developer

Nowe menu-wstążka i nowy interfejs pojedynczego dokumentu są najbardziej widocznymi zmianami PL/SQL Developer 12 beta. Mniej widoczne zmiany i usprawnienia znajdują się w między innymi głównych elementach interfejsu użytkownika, schowku i debuggerze.

Producent zaprasza i zachęca do testowania nowej bety działającej do 1 lutego 2017 (dostępna w opcji 32- lub 64- bitowej). Wersja beta instaluje się w osobnym katalogu i zapisuje ustawienia w innej lokalizacji, niż zainstalowana pełna wersja programu. Dlatego obie wersje mogą jednocześnie działać na jednym komputerze.

PL/SQL Developer 12.0 Beta information page

Premiera PL/SQL Developer 11

Dwa lata po poprzedniej wersji firma Allround Automations zaprezentowała w marcu program PL/SQL Developer 11.

 Znalezione obrazy dla zapytania allround automations logo

W skrócie zmiany:

 • dodatkowe funkcjonalności w oknie SQL (np. Compare records)
 • dodatkowe funkcjonalności w oknie Test (np. Run to cursor line)
 • rozszerzenia okna Plan (np. Execution Plan w HTML, Text i XML)
 • dodatkowe funkcjonalności w oknie Edytorze Definicji Tabel (np. wsparcie dla identity columns Oracle 12c)
 • rozszerzenia Asystenta Kodu (np. możliwość wyboru wielu pozycji na liście kolumn lub parametrów)

Ponadto zmieniono i dodano dodatkowe funkcjonalności do IDE, Ustawień IDE, Listy Okien, Pola Wyszukiwania, Przeglądarki Obiektów, Okna Sesji, Narzędzia do Importu/Eksportu Tabel oraz Menadżera Testów.

Do pobrania: PL/SQL Developer 11 Testowy (EXE, ok. 20MB)

PL/SQL Developer 10.0 Beta

Pierwsza wydanie beta nowej 10 wersji PL/SQL Developer jest już dostępna do pobrania i zainstalowania. Producent zaprasza do wzięcia udziału w testach i wypróbowania nowej wersji. Proszę pamiętać jednak o instalacji wersji testowej w innym katalogu, niż jest zainstalowana poprzednia wersja programu (na przykład 9).

Do pobrania: PL/SQL Developer 10.0 Beta

Miejsce wymiany informacji i uwag o nowej wersji: PL/SQL Developer Beta Forum

PL/SQL Developer – nowa wersja 8.0

PL/SQL DeveloperPo ponad trzech latach od pojawienia się poprzedniej wersji, PL/SQL Developer otrzymuje numer 8 i wiele interesujących, nowych funkcji.

Producent programu dodał do palety dostępnych narzędzi DBMS Scheduler. Funkcja pozwala na dostęp do harmonogramów bazy danych Oracle (DBMS_SCHEDULER) dostępnych od wersji Oracle 10g. Wiele innych funkcji rozbudowano i uzupełniono o nowe opcje. Zmian dokonano w Object Browser, interfejsie programu (umożliwia dokowanie okien), Editor, SQL Window, Table Definition Editor, Diagram Window, Text Importer i PL/SQL Beautifier. Ponadto dodano do programu File Browser, preferencje kompilatora (Compiler) oraz nowe parametry linii komend. Więcej informacji i bardziej szczegółowy opis już wkrótce.

Użytkownicy z wersją bazową 8 w wiadomości potwierdzającej zakup lub mający wykupiony ASC otrzymują nową wersję bezpłatnie. Użytkownicy nie spełniający tych warunków mogą w każdym momencie wykupić aktualizację PL/SQL Developer do najnowszej wersji.

Dla zainteresowanych PL/SQL Developer 8.0: 30-dniowa wersja testowa