PL/SQL Developer 12.0 beta

PL/SQL Developer

Nowe menu-wstążka i nowy interfejs pojedynczego dokumentu są najbardziej widocznymi zmianami PL/SQL Developer 12 beta. Mniej widoczne zmiany i usprawnienia znajdują się w między innymi głównych elementach interfejsu użytkownika, schowku i debuggerze.

Producent zaprasza i zachęca do testowania nowej bety działającej do 1 lutego 2017 (dostępna w opcji 32- lub 64- bitowej). Wersja beta instaluje się w osobnym katalogu i zapisuje ustawienia w innej lokalizacji, niż zainstalowana pełna wersja programu. Dlatego obie wersje mogą jednocześnie działać na jednym komputerze.

PL/SQL Developer 12.0 Beta information page

Premiera PL/SQL Developer 11

Dwa lata po poprzedniej wersji firma Allround Automations zaprezentowała w marcu program PL/SQL Developer 11.

 Znalezione obrazy dla zapytania allround automations logo

W skrócie zmiany:

 • dodatkowe funkcjonalności w oknie SQL (np. Compare records)
 • dodatkowe funkcjonalności w oknie Test (np. Run to cursor line)
 • rozszerzenia okna Plan (np. Execution Plan w HTML, Text i XML)
 • dodatkowe funkcjonalności w oknie Edytorze Definicji Tabel (np. wsparcie dla identity columns Oracle 12c)
 • rozszerzenia Asystenta Kodu (np. możliwość wyboru wielu pozycji na liście kolumn lub parametrów)

Ponadto zmieniono i dodano dodatkowe funkcjonalności do IDE, Ustawień IDE, Listy Okien, Pola Wyszukiwania, Przeglądarki Obiektów, Okna Sesji, Narzędzia do Importu/Eksportu Tabel oraz Menadżera Testów.

Do pobrania: PL/SQL Developer 11 Testowy (EXE, ok. 20MB)

PL/SQL Developer 10.0 Beta

Pierwsza wydanie beta nowej 10 wersji PL/SQL Developer jest już dostępna do pobrania i zainstalowania. Producent zaprasza do wzięcia udziału w testach i wypróbowania nowej wersji. Proszę pamiętać jednak o instalacji wersji testowej w innym katalogu, niż jest zainstalowana poprzednia wersja programu (na przykład 9).

Do pobrania: PL/SQL Developer 10.0 Beta

Miejsce wymiany informacji i uwag o nowej wersji: PL/SQL Developer Beta Forum

PL/SQL Developer – nowa wersja 8.0

PL/SQL DeveloperPo ponad trzech latach od pojawienia się poprzedniej wersji, PL/SQL Developer otrzymuje numer 8 i wiele interesujących, nowych funkcji.

Producent programu dodał do palety dostępnych narzędzi DBMS Scheduler. Funkcja pozwala na dostęp do harmonogramów bazy danych Oracle (DBMS_SCHEDULER) dostępnych od wersji Oracle 10g. Wiele innych funkcji rozbudowano i uzupełniono o nowe opcje. Zmian dokonano w Object Browser, interfejsie programu (umożliwia dokowanie okien), Editor, SQL Window, Table Definition Editor, Diagram Window, Text Importer i PL/SQL Beautifier. Ponadto dodano do programu File Browser, preferencje kompilatora (Compiler) oraz nowe parametry linii komend. Więcej informacji i bardziej szczegółowy opis już wkrótce.

Użytkownicy z wersją bazową 8 w wiadomości potwierdzającej zakup lub mający wykupiony ASC otrzymują nową wersję bezpłatnie. Użytkownicy nie spełniający tych warunków mogą w każdym momencie wykupić aktualizację PL/SQL Developer do najnowszej wersji.

Dla zainteresowanych PL/SQL Developer 8.0: 30-dniowa wersja testowa

Aktualizacja PL/SQL Developer do wersji 7.1.5

PL/SQL Developer

Pod koniec marca ukazała się wersja 7.1.5 programu PL/SQL Developer. Najbardziej aktualna na dziś jest kompilacja 7.1.5.1398. Zawiera poprawki do sposobu przekształcania danych Unicode w SQL Window. Poprzednie kompilacje wersji 7.1.5 usuwały błędy znalezione w jeszcze wcześniejszych wersjach i nie zmieniały funkcjonalności programu.

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników z wersją bazową 7.1.

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer

PL/SQL Developer 7.1.3 (nowa wersja)

PL/SQL DeveloperNajnowsza wersja PL/SQL Developer przynosi przede wszystkim zmiany w zakresie kompatybilności z Windows Vista, ale również poprawki zgłoszonych błędów.

Aktualizacja oznaczona numerem 7.1.3 jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników, których wersja bazowa ma numer 7.1 lub którzy mają wykupiony Annual Service Contract.

Poprawione błędy programu (skrócona lista w jęz. ang.):

 • Windows Vista compatibility improvements: Setup is now fully Vista compatible, Registering application and file types is now Vista compatible
 • Improved indexing method for HTML Help
 • Reloading changed files did not work correctly for SQL Window
 • Copy (without header) added an empty first line
 • Replaced sys.all_synonyms & sys.dba_synonyms by all_synonyms and dba_synonyms to allow for private or public synonym replacement for these views
 • Table partitions for index organized tables on Oracle9i and earlier did not show
 • Source files in Unix format (LF instead of CR/LF) would not always be parsed correctly
 • Large Data Editor, text editor did not wrap text correctly
 • Explain Plan Window could not handle XMLQuery with RETURNING CONTENT clause
 • SQL Window could not edit data from a table across a database link
 • FLOAT columns would not include precision
 • Copy/Paste in result grid improved to handle quotes better
 • Projects could not handle files with comma in path
 • ODBC Importer could use invalid variable names (based on ODBC field names
 • Command line parameters viewobject and editobject did not work correctly

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer