ARCSeeker i RaQuest – dodatki do Enterprise Architect

Parafrazując znane powiedzenia: “nie samym Enterprise Architectem człowiek żyje” albo “Enterprise Architect jest tak dobry, jak jego dodatki”.

Dlatego dzisiaj przedstawiam dwa programy rozszerzające funkcjonalność EA w zakresie zarządzania wymaganiami i ponownego użycia modeli UML. Producentem obu dodatków jest firma Sparx Systems Japan Co. powstała pierwotnie do przygotowania lokalizacji Enterprise Architecta na rynek japoński. Ale jak widać firma radzi sobie również całkiem dobrze na polu tworzenia narzędzi współpracujących z EA.

RaQuest

RaQuest służy do zarządzania wymaganiami dla Enterprise Architect (Requirements Management tool). Program pozwala efektywnie zbierać, zarządzać i śledzić zmiany wymagań modelowanych systemów i aplikacji. Doskonały do zaawansowanego rozwoju aplikacji.

ARCSeeker

ARCSeeker wspomaga ponowne użycie modeli UML utworzonych w programie Enterprise Architect. Program umożliwia wybieranie fragmentów lub całych modeli z projektów EA, łączenie wybranych fragmentów w większe pakiety, a następnie ich użycie w następnych projektach.

Dodatkowe informacje, wersje demo i kontakt z dystrybutorem programów w Polsce: www.hanze.pl | RaQuest | ARCSeeker

Enterprise Architect 7.1 (kompilacja 831)

Enterprise Architect

Nowa kompilacja Enterprise Architect przynosi kilka nowych funkcjonalności i wiele poprawek. Między innymi:

 • User Interface and Diagramming Changes
  • Added informative tooltips to most main menu and context menus within EA.
  • Added option to save bitmap images in higher resolution format (2x and 4x) for high quality presentations. (See Tools/Options/Diagram)
  • Added ability to undo supressing or showing a connector segment.
  • Added quicklinks for embedded state exit points.
 • Relationship Matrix
  • Added support for profiled element and connector types.
  • Added ability to select an element in the matrix and get information about it from the docked windows.
 • Version Control
  • Added support for switching version control configuration from TFS SCC connection to a direct TFS connection.
  • Added support for version control commands Get Latest and Get All Latest in Shared Models.
 • General Changes
  • Added support for enumerations containing both Enumeration Literals and Attributes.
  • Modified creation of state machines to automatically create composite diagram.
 • Database Engineering
  • Added support for Oracle SDO_GEOMETRY datatype during ODBC import.
  • Prevented duplication of Views, Stored Procedures and Functions on reverse synchronization.
 • RTF
  • Added support for Audit section to Attributes and Operations.
 • HTML
  • Added support for navigation to diagram of compound elements in generated HTML.
 • XMI Changes
  • Added support for round-tripping „Enumeration Literals” using XMI 2.1.
  • Minor updates and improvements to the model compare and merge capability
  • Minor updates and improvements to the XMI 2.1 import/export process to ensure full round trip support
 • Code Engineering
  • Added code generation support for C++ bitfields and static const attribute values.
  • Added import of visibility for properties and events from .Net reflection importer.
  • Added support for parsing legacy C type definitions „int long”/”long int”.
  • Added support for parsing C++ identifiers containing $.
  • Added handling of non-navigable connectors to code generation.

Dla zarejestrowanych użytkowników EA: Enterprise Architect 7.0 build 831

Dla zainteresowanych EA: Wersja testowa | Zrzuty ekranowe

Enterprise Architect 7.1 (kompilacja 828)

Od kilkunastu dni dostępna jest nowa kompilacja 828 wersji 7.1 Enterprise Architecta. Zmiany polegają na usprawnieniu działania notatek, zmianach w dokumentacji i generalnych ulepszeniach programu. Lista wybranych zmian:

 • Rich Notes support
  • Added handling of broken numeric lists to notes. (Shift+Enter to insert newline without creating new item.)
  • Modified linked notes to show formatting after edit in notes window.
  • Improved generation (to code and ddl) of notes saved using formatted text editor to code.
 • Documentation
  • Increased maximum length of file path for rtf report generation.
 • General Changes
  • Improved keyboard usability for various dialogs.
  • Improved undo of moving messages on timing diagrams.
  • Improved compatibility with Perforce version control by submitting changes following package file addition.
  • Added „Add to version control” option to the New View Dialog, displayed if the parent Root Node is version controlled.
  • Added support for Subversion under Linux/WINE.
  • Added import of diagram notes from an EMX file.
  • Export association-classes created using Aggregation/Composition connectors correctly to XMI 2.1.
  • Export the GUIDs of the lifelines covered by an Interaction-Use to XMI 2.1.

Dla zarejestrowanych użytkowników EA:
Enterprise Architect 7.0 build 828

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Zrzuty ekranowe

Enterprise Architect 7.1 – nowa wersja

Wiele nowych funkcji, dużo małych zmian i dopracowanie szczegółowych rozwiązań w programie. Tak wygląda dostępna od teraz nowa wersja Enterprise Architect 7.1.

Zmieniony na bardziej intuicyjny i modyfikowalny interfejs użytkownika wspomaga tworzenie i nawigację po modelach. Dodano funkcje ułatwające współpracę i współdzielenie informacji. Rozszerzono opcje zarządzania o nowe możliwości łączenia modeli oraz rozszerzono funkcjonalność kontroli wersji. Dostępne są również nowe narzędzia do nagrywania i wizualizacji dynamicznego stanu wykonywanych objektów. Zwiększona została również integracja informacji na bardziej funkcjonalnych raportach.

ea7-notes-locks-small ea7-recording-small

Wybrana nowa fukcjonalność:

 • dodano do Notatnika opcje formatowania tekstu (pogrubienie, kursywa i podkreślenie)
 • nowe okno zawierające zestaw wybranych elementów modeli i diagramów
 • nowy dokument główny umożliwiający generowanie innych dokumentów na szablonie zawierającym firmowe logo, nagłówki, stopki, etc.
 • nowy pasek narzędzi dokumentacyjnych powiązany z nowym diagramem typu „Model Document”
 • nowe opcje dzielenie diagramów na wiele stron raportu
 • nowe identyfikatory statusu widoczne w Project Browser pokazujących blokowanie elementów modeli przez użytkowników
 • dodano możliwość importu wielu schematów XML wraz z referencjami oraz generowanie schematów dla potomków i pakietów referencyjnych
 • dodano obsługę wielu nowych konstrukcji w jęzuku C do parsera C
 • dodano opcje zastosowania kontroli wersji do wszystkich pakietów wewnątrz wybranej gałęzi modelu oraz eksportu i importu wybranej gałęzi modelu

Pełna lista zmian EA w wersji 7.1

Dla zarejestrowanych użytkowników EA:
Enterprise Architect 7.1

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Linux

Enterprise Architect wspiera Zachman Framework

Zachman Framework pomaga firmom definiować, organizować i strukturyzować ich architekturę systemów korporacyjnych.

Do dokumentowana architektury używana jest siatka bazująca na sześciu podstawowych pytaniach: Co, Jak, Gdzie, Kto, Kiedy i Dlaczego. Pytania są zadawane pięciu grupom użytkowników: Planujący, Właściciel, Projektant, Twórca i Podwykonawca. Odpowiedzi pozwalają przygotować kompletny opis przedsiębiorstwa.

Przykładowa siatka Zachamana (źródło Zachman Institute for Framework Advancement):

Zachmann Framework

Nowy dodatek do Enterprise Architecta – MDG Technology for Zachman Framework umożliwia uzyskanie wizualnego, klikalnego interfejsu do Zachman Framework wraz z hierarchicznym modelem struktury. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymuje narzędzie pozwalające przechodzić w łatwy sposób od strategicznych celów biznesowych do implementacji rozwiązań.

MDG_ZachmanRównie ważne jest uproszczenie procesu tworzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. Przede wszystkim dzięki dostępności wizualnych modeli, oparciu o otwarte standardy i przyjazności dla osób nie związanych z IT. Inną cechą jest zintegrowane i skalowalne podejście do dokumentowania architektury informacyjnej przedsiebiorstwa.

Prezentacja wideo MDG Technology for Zachman Framework

Przykładowe ekrany Enterprise Architect:

ea_zachmann_screenshot1 ea_zachmann_screenshot2

Warto zobaczyć: