SQL Manager 2008 dla MS SQL Server

sqlserver_newNowa wersja EMS SQL Manager 2008 przynosi wiele zmian w programie. Dodano zarówno nowe funkcje i narzędzia, jak i poprawiono dostępne dotychczas. Oto skrócona lista zmian:

  • dodano nowe narzędzia do pracy z serwerem między innymi: Server Log Viewer, Activity Monitor, kreator Shrink Database i kreator Check Database
  • dodano wsparcie dla dodatkowych funkcji SQL Servera między innymi: dla kluczy symetrycznych, asymetrycznych, cetryfikatów; dla pełno-tekstowych katalogów i wskaźników; dla serwerowych DDL triggers itd.
  • wsparcie dla Unicode w SQL Editor, Query Builder, Grid View, kreatorze Import/Export Data
  • wszystkie kreatory, włączając Import/Export Data, Extract Database, Backup/Restore Database działają w tle pozwalając użytkownikowi na dalszą pracę z programem
  • nowy zaawansowany SQL Editor w rodzaju Visual Studio 2005 z Code Folding, wsparciem dla UNICODE, uzupełnianiem kodu, podświetlaniem składni i innymi uzytecznymi funkcjami
  • ulepszony kreator Data Import- dane mogą być importowane do 10x szybciej; dodano wsparcie dla: HTML, XML Document, Open Document Format (ODF), Open XML Format (MS Word 2007, MS Excel 2007)
  • ulepszony kreator Data Export: szybsza praca i dodatkowe formaty wyjściowe: XML Document, Open Document Format (ODF), Open XML Format (MS Word 2007, MS Excel 2007)
  • kreatory Backup/Restore Database: dodano wsparcie dla dodatkowych parametrów backup/restore dostępnych w SQL Server 2005 (copy-only backup, verify backup when finished, checksum support)

Do pobrania i testów dostępna jest wersja testowa programu.

Strona programu SQL Manager na hanze.pl

Easy SQL Scripter

Easy SQL ScripterBaza danych: MS SQL Server. Przeznaczenie: narzędzie do tworzenia skryptów. Skrypty do schematu bazy i filtrowania danych.

Program działa według scenariusza: wybór bazy danych -> filtrowanie obiektów -> filtrowanie danych -> podgląd skryptu -> generowanie skryptu -> sprawdzenie -> zapis.

Skrypty tworzone przez program mają postać instrukcji Transact SQL. Można używać znaków zastępczych. Dodatkowo program samodzielnie wychwytuje zależności pomiędzy obiektami.

Do pobrania (freeware): Easy SQL Scripter (instalator .msi, 5 MB)

Wymagania: Windows Vista/2003/2000/XP; .Net Framework 2.0; MS SQL Server 2005, 2000, SQL Express i MSDE; 512 MB RAM i 10 MB wolnego miejsca na dysku.

Navicat (MySQL GUI)


Każdy kto chciałby wykorzystywać lub korzysta z bazy danych MySQL powinien zainteresować się programem Navicat. Program jest zaawansowanym narzędziem do administracji i rozwijania bazy danych MySQL z bardzo przyjaznym, graficznym interfejsem użytkownika. Pozwala na szybkie i proste tworzenie, organizację, dostęp i współdzielenie informacji w bezpieczny i wygodny sposób. Dostęp do bazy danych może odbywać się lokalnie lub zdalnie. Navicat może być zainstalowany w systemach: Windows, Linux i Mac OS X.

Dostępne są dwie edycje pod Windows: Standard i Enterprise. A pod Linuxa i Mac OS X dostępna jest tylko edycja Standard. Więcej o funkcjonalnoścci poszczególnych edycji znajduje się w Tabeli funkcjonalności.

Obecni użytkownicy programu to między innymi Intel, Toshiba Europe, Boeining, Sony Ericsson i RSA Security.

Program Navicat dostępny jest w ofercie firmy HANZE.