Enterprise Architect 9.3 (1) – nowe funkcje i widoki

Program w wersji 9.3 zawiera kilka nowych funkcjonalności dla użytkowników: wizualizacja zależności między diagramami łatwe przenoszenie danych między dwoma otwartymi diagramami tworzenie i współdzielenie własnych menu w celu lepszej organizacji pracy chowanie krawędzi stron diagramów za pomocą jednego kliknięcia analiza i debugowanie systemów dzięki rozszerzonym możliwościom Testpoint rozwijanie otwartych i skalowalnych architektur przy użyciu ArchiMate 2 przechytywanie, wizualizacja i dokumentowanie trybu uruchomienia oraz relacji między obiektami w trakcie wykonywania programu natychmiastowe wstawianie breakpointów i markerów do różnych linii w edytorze kodu źródłowego Pływające i dokowane widoki diagramów Enterprise Architect umożliwia teraz wyświetlanie jednocześnie wielu diagramów i widoków modeli na ekranie.