Enterprise Architect wspiera Zachman Framework

Zachman Framework pomaga firmom definiować, organizować i strukturyzować ich architekturę systemów korporacyjnych.

Do dokumentowana architektury używana jest siatka bazująca na sześciu podstawowych pytaniach: Co, Jak, Gdzie, Kto, Kiedy i Dlaczego. Pytania są zadawane pięciu grupom użytkowników: Planujący, Właściciel, Projektant, Twórca i Podwykonawca. Odpowiedzi pozwalają przygotować kompletny opis przedsiębiorstwa.

Przykładowa siatka Zachamana (źródło Zachman Institute for Framework Advancement):

Zachmann Framework

Nowy dodatek do Enterprise Architecta – MDG Technology for Zachman Framework umożliwia uzyskanie wizualnego, klikalnego interfejsu do Zachman Framework wraz z hierarchicznym modelem struktury. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymuje narzędzie pozwalające przechodzić w łatwy sposób od strategicznych celów biznesowych do implementacji rozwiązań.

MDG_ZachmanRównie ważne jest uproszczenie procesu tworzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. Przede wszystkim dzięki dostępności wizualnych modeli, oparciu o otwarte standardy i przyjazności dla osób nie związanych z IT. Inną cechą jest zintegrowane i skalowalne podejście do dokumentowania architektury informacyjnej przedsiebiorstwa.

Prezentacja wideo MDG Technology for Zachman Framework

Przykładowe ekrany Enterprise Architect:

ea_zachmann_screenshot1 ea_zachmann_screenshot2

Warto zobaczyć:

EA plugin: Screen Architect

Screen Architect

Screen Architect jest dodatkiem (plugin) do Enterprise Architect. Umożliwia szybkie tworzenie prototypów interfejsu użytkownika (UI). Elementy powstającego interfejsu są automatycznie generowane w EA oraz gotowe do dalszej analizy lub ponownego wykorzystania.

Funkcjonalność Screen Architect:

 • wsparcie szybkiego modelowania interfejsu użytkownika i ekranów aplikacji,
 • wsparcie pełnego opisu i dokumentowania projektu UI w formacie obsługiwanym przez EA, dotyczy opisów elementów, powiązań wymagań i reguł biznesowych,
 • możliwość generowania specyfikacji prototypu jako dokumentu RFT lub stron HTML,
 • integracja z modelami UML obsługiwanymi przez Enterprise Architect (przypadki użycia, diagramy aktywności i modele klas),
 • możliwość generowania samodzielnego prototypu w HTML (lub podobnym formacie) w celu prezentacji koncepcji projektu, na przykład struktury aplikacji, nawigacji, wyglądu i zachowania, czy wymagań biznesowych.

Do pobrania (wymaga rejestracji): Screen Architect (30-dniowa w pełni funkcjonalna wersja testowa)

Enterprise Architect 7 (kompilacja 817)

Enterprise Architect Z dużą regularnością firma Sparx Systems wydaje nowe wersje programu Enterprise Architect. Tym razem kompilacja oznaczona numerem 817 zawiera wiele zmian, między innymi (skrócona lista zmian w jęz. ang.):

 • Modified auto-checkout of shared keys to provide warning when no keys can be obtained and to retain auto-checkout list when keys are not available.
 • Improved model load time for models with many packages.
 • Improved Auditing SQL construction.
 • Rendering of Pan & Zoom window immediately after diagram is loaded.
 • Performance of message-operation updates.
 • Models opening searches in output window on startup.
 • Encode tagged value enumerations to allow for embedded commas.
 • Make „Add Model Using Wizard” command available in task pane.
 • Display of RefGUIDList tagged values.

Zmiany interfejsu użytkownika i diagramów

 • Added option (Tools/Options/Objects) to automatically scale up all viewed diagrams by a personal scaling factor (between 10% and 50 %).
 • Moving of embedded elements when resizing swimlane matrix.
 • Copying a timing diagram also copies messages.
 • Changing association end objects on communication diagrams also updates children messages.
 • Added „States” edit button to timing diagram 'State Lifeline’ elements.
 • Improved hit-test behavior when dropping stereotyped element from toolbox over another object.
 • Hide „Insert Related Elements” command for elements that don’t appear in project tree.
 • Add timeline element and saving persists default state.
 • Updating position of elements on diagrams when changing diagram matrix row height.
 • Disable „Show element type (Port and Part only)” option for all other element types.
 • Hide context menu commands that don’t work for labels with shape scripts.
 • Allow saving of existing diagram changes before synchronizing profiled elements.
 • Usability of Swimlanes Matrix dialog.

Raportowanie

 • Table of contents in generated HTML documentation.
 • Rendering of notes in RTF reports.

Kontrola wersji

 • Improved „Get Package” command, to handle Subversion users having restricted access to SVN repositories.
 • Improved processing of localized output from Subversion – connection now independent of locale.

Modelowanie baz danych

 • Database type set on tables imported from SQL Server 2005 databases.
 • Prevent occasional truncation of view definitions when doing ODBC import from various database types.
 • Allow self-connectors for foreign keys to show each distinct label.
 • Allow removal of primary key constraint from a column being used to reference another table.
 • Allow tagged values used for DDL Generation of properties for Oracle tables to contain the keywords to be generated.
 • Propagation of column changes to the keys they are used in.
 • Added option to select DB2 Windows or other DB2 versions for reverse engineering database schema.
 • Added support for creating unique constraints in „Foreign Key Constraint” window.
 • Allow MS Access long and long integer foreign key columns to reference counter columns.

XMI/XML i XSD

 • XSD Generation of model groups containing other elements.
 • Logging of port creation during WSDL import.
 • Round trip of non-compliant state operation return types in XMI 2.1.
 • Round trip of connector line styles in XMI 2.1.
 • Round trip of properties of non-UML elements in XMI 2.1.
 • Exporting Operation Parameter direction and Operation Concurrencies as specified in UML Superstructure to XMI 2.1.
 • Added ability to import tagged-value notes > 4000 chars into Oracle from XMI.

Reinżynieria kodu

 • Importing of Actionscript XML expressions.
 • Synchronization of enumerations into existing classes and C source files.
 • Handling of code and transform templates generating many levels deep.

Pozostałe zmiany

 • Improve drawing of logos in MDG Technologies dialog.
 • Improved Java Debugger selection of class loader for debug class.

Dla zarejestrowanych użytkowników EA:
Enterprise Architect 7.0 build 817

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Zrzuty ekranowe

Enterprise Architect 7 build 816

Enterprise ArchitectDostępna jest kolejna kompilacja programu Enterprise Architect 7 oznaczona liczbą 816. Bezpłatna dla wszystkich użytkowników w ciągu roku od daty zakupu.

Zmian w programie jest dużo, najczęściej poprawiających funkcjonalność i wydajność. Oto skrócona lista zmian (w jęz. angielskim):

 • Added undo for Insert Related Elements command.
 • Added support for association-end tagged values and stereotypes in UML section of XMI 2.1.
 • Added DBMS dropdown to database view and stored procedure dialog.
 • Added support for border styles other than solid for ellipse and rounded rectangle boundaries.
 • Updated font scaling algorithm to: improve diagram appearance at all zoom levels and prevent inadvertent label wrapping at extreme zoom levels.

Podstawowe ulepszenia

 • Removed namespace path in naming of reference classes in generated sequence diagrams.
 • Initial positioning of self message labels.
 • Importing documentation from an xml schema header and elements having inline complexType definitions.
 • Generation of multiplicity to xml schema elements.
 • Merge of tagged values when applying a UML Pattern.
 • Import of large notes and tagged values from XMI 1.1.
 • XMI 2.1 export of operation behavior.
 • XMI 1.0 export of package tagged-values.
 • Handling of decimal symbol across all regional settings.
 • Importing and synchronizing table constraint columns.
 • Importing unique indexes and foreign keys from Sybase ASE.
 • Preventing creation of users with duplicate UserLogins or user groups with duplicate Group Names.
 • Generation of multi-line notes to RTF documentation.
 • Inclusion of sequence numbers into RTF documentation.
 • Rendering of objects from diagrams showing diagram details to images.
 • Prevent users from deleting last model base root node in a model.
 • Importing Informix database objects.
 • Corrected reverse engineering of synonyms for Oracle tables.
 • Corrected reverse engineering of primary and foreign keys from PostgreSQL.
 • Generation of connector constraints to RTF documentation.
 • Generation of RTF documentation under Crossover Office.
 • Improved XMI 2.1 export of packages containing various behavior diagrams.
 • Pasting of Unicode characters into RTF editor.

Inne zmiany

 • Allow merge of typed elements during pattern export.
 • Warn users that Auditing will lock out Professional and Desktop editions
 • Removing Field Protection from generated RTF documentation to allow later editing.
 • Corrected auditing of security group locks.
 • Allow automatic layout of Use Case diagrams.
 • Improved usability of editing search filters.

Do pobrania Enterprise Architect 7.0 build 815:
Dla zarejestrowanych użytkowników

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Prezentacja EA

Enterprise Architect 7 build 815

Enterprise ArchitectNowa kompilacja programu Enterprise Architect jest dostępna do pobrania i instalacji. Została oznaczona numerem 7.0 build 815 i zawiera nowe funkcje oraz poprawki błędów.

Lista zmian (w jęz. angielskim):
=== Zmiany/Rozszerzenia ===
* Added support for round-tripping alternate-images using XMI 1.1 and XMI 2.1 during XMI Export/Import and Batch XMI Export/Import
* Added support for importing the attribute „mixed” on complexTypes and multiplicity on associations to modelGroups from XML Schema
* Added capability to save a project reference that defines what to open in the model.
* Added Model Patterns Task Page to provide support for using UML Patterns defined in MDG Technologies.
* Added capability of showing searches run from a hyperlink to the output window.
* Added support for batch export of 'Rational Rose/Unisys UML 1.3′.

=== Poprawki ===
* Sequence message validation to allow messages within scope after delete messages.
* Usability of self messages just loaded or created on a sequence diagram.
* XMI 2.1 export of operation pre/post-conditions.
* XMI 1.2 generation of stereotypes
* XMI import of very large files.
* XMI round trip of tagged values start and ending with pair of chevrons.
* Rendering of thick collaboration borders to metafiles.
* Result of canceling a diagram save.
* Selection of text in internal source editor.
* Undo behavior for new and removed connectors.
* Result of not saving a diagram after objects are added.
* Sizing of objects with an alternate image.
* Import of XSD and WSDL containing comments.
* Sort order of diagrams generated under elements in rtf generation.
* Behavior of file types when saving a diagram as an image.
* Drawing of names for composite elements with an alternate image.
* Loading of multiple sets of templates from a file based MDG technology.
* Profiles extending Forks and Joins.
* Handling of code and transform templates containing unicode characters.
* Saving of diagram at very low zoom level.
* Adjusting of tree sorting.
* DDL generation for SQL Server 2005.
* Propagation of column datatypes changes to indexes.
* Merge of tagged values when applying a UML Pattern.

=== Inne zmiany ===
* Changed behavior to allow double click on non-selectable elements.
* Corrected diagram attribute/operation visibility on Oracle repositories with German and Spanish regional settings.
* Corrected missing security permissions on Oracle repositories with German and Spanish regional settings.
* Resolved issue where tablespace not displayed on table properties dialog.
* Corrected behavior with calls to deprecated methods in the Automation Interface to prevent issues with loading MDG Technologies via Addin.
* Changed behavior with applying stereotypes to prevent redundant error messages being displayed.
* Fixed drawing issue when the Toolbox and Taskpanes are docked together in a floating window.

Do pobrania Enterprise Architect 7.0 build 815:
Dla zarejestrowanych użytkowników

Dla zainteresowanych Enterprise Architect:
Wersja testowa | Prezentacja EA

Enterprise Architect 7

Enterprise ArchitectInformacja o nowej wersji Enterprise Architect dla zarejestrowanych użytkowników EA oraz dla wszystkich zainteresowanych UML może być bardzo elektryzująca. I właśnie jest dostępna nowa 7 wersja programu Enterprise Architect (kompilacja 814).

Lista zmian obejmuje (opis w jęz. angielskim):

* Increased range of embedded elements that can be created through automation interface.
* Improved copy and paste of timeline transitions.
* Improved memory performance when using Java wrapper for automation interface.
* Removed unnecessary prompt in attributes dialog. Affected Non-English or Linux users only.
* Added support for exporting Association-Classes to Rose compatible XMI 1.1
* Added support for importing attribute multiplicity from NetBeans exported XMI 1.2
* Resolved issue with classifiers for Ports and Parts when copying from a base project.
* Removed ability for Professional and Desktop users to enable auditing (Coporate Edition required)
* Improved MDG Integration products for Eclipse and Visual Studio 2005 when establishing connection to server based repositories
* Improved setting of debug breakpoints within internal code editor
* Resolved issue with saving position of text labels on connectors drawn with shape scripts
* Resolved issue when adding ports and closing diagram without saving.
* Resolved issue when copying and pasting elements that were previously non selectable
* Added persistence to showing/hiding labels of toolbox page.
* Improved rendering of dashed lines to metafiles for greater compatibility with other tools.

Podsumowanie cech Enterprise Architect 7.0 (w jęz. angielskim)

Do pobrania:
Dla zarejestrowanych użytkowników | Wersja testowa EA | Prezentacja EA