EA plugin: Screen Architect

Screen Architect

Screen Architect jest dodatkiem (plugin) do Enterprise Architect. Umożliwia szybkie tworzenie prototypów interfejsu użytkownika (UI). Elementy powstającego interfejsu są automatycznie generowane w EA oraz gotowe do dalszej analizy lub ponownego wykorzystania.

Funkcjonalność Screen Architect:

  • wsparcie szybkiego modelowania interfejsu użytkownika i ekranów aplikacji,
  • wsparcie pełnego opisu i dokumentowania projektu UI w formacie obsługiwanym przez EA, dotyczy opisów elementów, powiązań wymagań i reguł biznesowych,
  • możliwość generowania specyfikacji prototypu jako dokumentu RFT lub stron HTML,
  • integracja z modelami UML obsługiwanymi przez Enterprise Architect (przypadki użycia, diagramy aktywności i modele klas),
  • możliwość generowania samodzielnego prototypu w HTML (lub podobnym formacie) w celu prezentacji koncepcji projektu, na przykład struktury aplikacji, nawigacji, wyglądu i zachowania, czy wymagań biznesowych.

Do pobrania (wymaga rejestracji): Screen Architect (30-dniowa w pełni funkcjonalna wersja testowa)