Nowa wersja – Help & Manual 4.4

Help&ManualNajnowsza wersja 4.4 programu Help & Manual jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników wersji 4.xx. Zawiera niewidoczne dla użytkownika zmiany uporządkowujące kod aplikacji i usuwające zgłoszone błędy oraz przygotowujące program do przejścia na format XML jako podstawowy format zapisu.

Krótka lista zmian w H&M 4.4:

  • eksport PDF z wieloma referencjami do TOC (spisu treści)
  • import XML z tłumaczeniem
  • przygotowanie do nowego formatu zapisu (XML)
  • naprawa błędów (HTML: obrazki z podpisem w pojedynczej linii są teraz eksportowane ze znacznikiem <div> zamiast <p>; Impict: usunięcie błędu powodowanego zamykaniem powiększonego okna obrazka)

Do pobrania – wersja 4.4, build 1280 (11.10.2007): hmsetup.exe (28 MB)

Jak za pomocą DocxToText pobrać tekst z pliku DOCX

Programista, który potrzebuje indeksować i przeszukiwać dokumenty Microsoft Word *.docx a nie ma zainstalowanego Microsoft Office 2007 ma mały problem. Może go rozwiązać na trzy sposoby:

  • zainstalować MS Office 2007 i użyć jego bibliotek DLL,
  • użyć bibliotek innych dostawców, na przykład „Office Open XML C# Library”,
  • napisać własny kod.

Pisząc własny kod trzeba pamiętać, że Microsoft DOCX przechowuje treść dokumentów w formacie bazującym na XML. Eugene Pankov opisuje szczegółowo, jak napisać własną klasę DocxToText do pobierania treści dokumentów DOCX. Artykuł zawiera przykładowy projekt programu oraz kod źródłowy klasy DocxToText.

Using DocxToText to Extract Text from DOCX Files

XML Notepad 2007

Program do przeglądania i edycji dokumentów XML udostępniony przez Microsoft. Wymaga systemu Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home Edition i .NET Frameworks v2.0.

Do pobrania: XML Notepad 2007

XML Documentation Comments Guide

Poradnik dla tworzących XML Documentation Comments stworzony przez firmę Dynasity. Jego odbiorcami są osoby pracujące z Microsoft Visual Studio (kompilatory C# i Visual Basic), Sandcastle i NDoc. Wersja poradnika 1.1.0 z dnia 15.08.2007, dostępna w formacie PDF, HTML Help i HTML Help2 (wszystkie formaty zawarte w archiwum .EXE).

Do pobrania: The XML Documentation Comments Guide (via Daily Grind)