w kategorii Dokumentacje

Integracja pomocy on-line z Visual Basic

HTML Help i Visual BasicNajlepsze źródło informacji w jaki sposób integrować Visual Basica i pomoc on-line znajduje się na stronie www.help-info.de prowadzonej przez Ulricha Kulle. Szczególnie pomocne w zakresie współpracy HTML Help z VB, począwszy od wersji VB 6 do VB .NET oraz Visual Basic for Applications. Serwis jest dostępny w języku angielskim i niemieckim.

Wybrane dokumenty (autor: Ulrich Kulle):
Help for controls with VB .NET
How to controls with VB.NET
Online help and VBA
HTML Help API for VBA, VB6 and VB2003