Wywiad z Joelem Spolsky w This Week in Startups

Interesujący wywiad z Joelem Spolsky między innymi o jego pierwszych programach, rozwoju Stack Overflow, prognozach dotyczących sieci web, pozyskiwaniu kapitału VC, reklamach oraz rozwoju własnych umiejętności zawodowych.

Joel Spolsky jest CEO firmy Stack Exchange i współzałożycielem Fog Creek Software z Nowego Jorku. Napisał również kilka książek o programowaniu i zarządzaniu tworzeniem oprogramowania (wydanych także po polsku).