Aktualizacja PL/SQL Developer do wersji 7.1.5

PL/SQL Developer

Pod koniec marca ukazała się wersja 7.1.5 programu PL/SQL Developer. Najbardziej aktualna na dziś jest kompilacja 7.1.5.1398. Zawiera poprawki do sposobu przekształcania danych Unicode w SQL Window. Poprzednie kompilacje wersji 7.1.5 usuwały błędy znalezione w jeszcze wcześniejszych wersjach i nie zmieniały funkcjonalności programu.

Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników z wersją bazową 7.1.

Zobacz również: Strona programu PL/SQL Developer

Active Query Builder dla PL/SQL Developer

Programista PL/SQL Developer planujący korzystanie z unii (union), zagnieżdżonych połączeń (joins) i pod-zapytań (sub-queries) powinien zastąpić standardowy moduł Query Builder wtyczką o nazwie Active Query Builder. Wtyczka oparta jest na komponencie firmy Active Database i wymaga PL/SQL Developera w co najmniej wersji 7.0.0.

Do pobrania: ActiveQueryBuilder.zip (wersja 1.0.0 – 950 KB)