Enterprise Architect 16 – premiera

Kiedy szuka się zaawansowanego programu do modelowania i projektowania oprogramowania, najczęściej trafia się na Enterprise Architect firmy Sparx Systems. Właśnie ukazała się nowa wersja 16.0 i zobaczmy jakie zmiany i ulepszeniami zawiera.

Enterprise Architect 16

Przybliżając nową wersję, zaczynamy od zakresu Modelowanie i współpraca. Pracę użytkowników nad modelami wspierają wbudowane narzędzia: Chat, Journals, Reviews i Disccusions (wymiana informacji, obrazków, czy wideo). To pomaga uczynić współpracę bardziej efektywną i twórczą. Inne zmiany, w tym usprawniony proces audytu modeli i lepsza kontrola uprawnień dają pełniejszy obraz zmian systemu. Pozostałe drobniejsze udoskonalenia jak automatyczne odświeżanie Diagramów, automatyczne pobieranie zmienionych Diagramów, zmiana Diagramu w arkusz kalkulacyjny, czy personalizowane dokumenty ułatwiają codzienną pracę zespołu.
Czytaj więcej o Modelowaniu i współpracy z ilustracjami i wideo (eng)…

Także pod względem Technologii nastąpiły zmiany w programie Enterprise Architect 16. Przede wszystkim jest dostępny program w wersji 64-bitowej (oprócz standardowej 32-bitowej). Zmiana zwiększa wydajność w pracy z dużymi zbiorami danych, raportami, plikami i repozytoriami. Zastosowano nowy standard pliku repozytorium oparty na SQLite (QEA dla osobistych plików i QEAX dla plików współdzielonych w małej grupie). Co więcej, do repozytoriów opartych na bazie danych łączymy się przez nowy wbudowany w sterownik połączenia z DBMS. Plus JavaScript został domyślnym językiem skryptowy w EA (wbudowane Sciplety i biblioteki skryptów) oraz nowy format XEA do wymiany danych (na przykład archiwizacji i eksportu/importu do repozytoriów).
Więcej informacji o technologiach z ilustracjami i wideo (eng)…

Poza wyżej wspomnianymi dużymi zmianami, nowa wersja dodaje wiele w zakresie Narzędzi, frameworków i doświadczeń użytkownika. W skrócie: nowy ciemny temat interfejsu, nowe modele Patterns dla inżynierów systemowych (DMN patterns, AUTOSAR, SysML Patterns, Modelica case studies i inne), NIEM 5 i najnowsze modele referencyjne NIEM, konfiguracja nazywania AutoName, nowe paski statusu i konfiguracja pasków narzędzi QuickAcces.
Zobacz szczegóły z zrzutami ekranu i wideo (eng)…

Materiały dodatkowe do Enterprise Architect 16

User Guide (on-line): poradnik użytkownika wersji 16 (eng).

User Guide Library: rozbudowana biblioteka materiałów związanych z użytkowaniem programu w formacie PDF.