PL/SQL Developer 15.0 – premiera

Producent programu wydał nową wersję PL/SQL Developer 15.0, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w kwietniu 2022.

PL/SQL Developer 15.0
PL/SQL Developer 15.0 – tryby Light i Dark

Nowe funkcje i ulepszenia (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode (19 styli) i Light Mode (17 styli)
 • połączenie z bazą Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia Edytora
  • funkcja Repeat play dla makr
  • preferencje Code Assistent
  • nowy przycisk „Comment/Uncomment Line
  • status line wyświetla długość zaznaczenia
 • ulepszenia modułów programu (wybrane)
  • Bookmark (np. lista zakładek może zostać wyświetlona jako menu)
  • SQL Window (np. edytowane wyniki działania skryptu mogą być wyświetlone w formie komendy SQL, w Command Window lub skopiowane do schowka)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. filtrowanie statystyk wg nazwy)
  • DBMS Scheduler (np. Credentials i File Watchers mogą być tworzone, modyfikowane i usuwane)
  • Workset (zmiany w filtrowaniu i selekcji)
  • Search List (np. lista wyszukiwania może zostać wyświetlona jako menu)
  • Compare User Objects
  • SDI (Single Document Interface)
 • poprawki znalezionych błędów w programie

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/products/pl-sql-developer/features/new-features-pl-sql-15-0/

PL/SQL Developer 15 Beta

Firma Allround Automations, producent programu, udostępnił wersję testową PL/SQL Developer 15 Beta. Zaprasza do jej instalacji oraz testowania.

Wydanie wersji 15 produkcyjnej zostało zaplanowane na kwiecień 2022. Termin może się przesunąć zależnie od wyników Beta testów. Co ważne, każdy kto kupi program przed wydaniem nowej wersji, otrzyma aktualizację bezpłatnie.

PL/SQL Developer 15 Beta
Ekran główny PL/SQL Developer 15 Beta

Do pobrania

PL/SQL Developer 15.0 32 bit beta
PL/SQL Developer 15.0 64 bit beta

Beta w obu edycjach jest ograniczona czasowo – do 1 kwietnia 2022.

Instalacja

Instalator programu tworzy osobny katalog dla wersji 15 beta. To pozwala na jednoczesną instalację wersji Beta i pełnej wersja programu na tym samym komputerze PC.

PL/SQL Developer 15.0 przechowuje preferencje i ustawienia w osobnym miejscu, innym niż poprzednie wersje programu. Głównym miejscem jest katalog “%APPDATA%\PLSQL Developer 15” (n.p. “C:\Users\<User>\AppData\Roaming\PLSQL Developer 15”). Pozostałe ustawienia jak wielkość okna, ostatnio używane pliki i podobne zostaną zapamiętywane w rejestrze “HKEY_CURRENT_USER\Software\Allround Automations\PL/SQL Developer 15”. Pierwsze uruchomienie wersji 15 Beta skopiuje preferencje i ustawienia z poprzednich wersji programu, o ile takie są zainstalowane.

Co ciekawe, można na jednym komputerze zainstalować jednocześnie edycję 32- i 64-bitową. Każda z edycji będzie zainstalowana w swoim katalogu i jako osobny program w Panelu Sterowania Windows.

Beta Feedback

Producent programu zaprasza do raportowania informacji z użytkowania wersji Beta na stronie PL/SQL Developer 15 Beta forum lub wysyłając e-mail na adres support@allroundautomations.com. Dzięki informacjom zwrotnym program będzie lepszy i szybciej dostępny w nowej wersji.

Nowe funkcje (w skrócie)

 • nowe style okien Dark Mode i Light Mode
 • Connections w trybie Read-Only
 • ulepszenia modułów proogramu
  • Edytor (np. funkcja Repeat play dla makr)
  • Bookmark (np. lista zakładek może być wyświetlana jako menu)
  • SQL Window (np. rezultat wykonania skryptu SQL może być przypięty do okna)
  • Large Data Editor (np. tekst JSON jest wyświetlany z podświetleniem składni)
  • Automatic statistics (np. sortowanie wg nagłówka kolumny)
  • DBMS Scheduler
  • Workset
  • Search List
 • poprawki błędów

Pełna lista nowych funkcji i poprawek: https://www.allroundautomations.com/plsqldev-15-beta/

Enterprise Architect i BPM (webinar)

Nowy webinar Sparx Systems, producenta program Enterprise Architect, już w poniedziałek 4 października 2021 o godz. 23 (czasu polskiego CEST).

Temat: wykorzystanie Enterprise Architect do modelowania procesów biznesowych.

Prezenterami będą Frank Truyen z Cephas Consulting Corp i Scott Hebbard z Sparx Systems.

AKTUALIZACJA 13 stycznia 2022:

Zapis webinaru dostępny jest na stronie: Using Enterprise Architect for Business process modeling

Prowadzący zaprezentowali:

 • wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych w Enterprise Architect,
 • przewodnik jak krok po kroku tworzyć modele (BPMN), opierając się na możliwościach programu EA,
 • cechy jakie mogą uzupełnić model procesów biznesowych, takich jak standardowe i dynamiczne wykresy, tabele niestandardowe, skrypty, rozbudowane zapytania oraz tabele decyzji DMN.

Pod nagraniem webinaru jest dostępny do pobrania plik z przykładowym modelem BPMN.

Pierwsze kroki z Enterprise Architect 13 (webinar)

Jak stworzyć swój pierwszy model w Enterprise Architect? Jakie są zalety modelowania w EA w porównaniu do programu do rysowania diagramów?

Na takie pytania odpowiada webinar poprowadzony przez Scotta Hebbarda z Sparx Systems (styczeń 2017).

Oglądając webinar można nauczyć się następujących zagadnień:

 • wizualizowanie idei i zalety modelowania w Enterprise Architect,
 • tworzenie pakietów, diagramów i elementów modeli bazujących na wzorcach dostępnych w programie,
 • użycie diagramów UML do przykładowego zilustrowania interakcji klienta z systemem bankowym.