Toolbox: Marc Köhlbrugge

Marc Köhlbrugge jest indie hackerem i solo przedsiębiorcą najbardziej znanym z narzędzi pomagających założycielom startupów w rozwijaniu swoich firm: WIP (Work in Progress) i BetaList.

Obecnie w swoich projektach korzysta z następujących narzędzi (toolbox):

render.com – hosting aplikacji
replicate.com – modele AI
stripe.com – płatności online
skylight.io – monitoring i profiler dla aplikacji Ruby i Rails
bugsnag.com – bugtracking 
mezmo.com – logi aplikacji internetowych 
cloudflare.com – dostawca CDN (Content Deliver Network) 
postmarkapp.com – obsługa i dostarczanie e-maili